Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1172 z dnia 2020-01-19


Czytanie  I:    Iz 49, 3. 5-6;

Psalm    40:    Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę;

Czytanie II:   1 Kor 1, 1-3;

Ewangelia:    J 1, 29-34;

Słowa Ewangelii według św. Jana:

           Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

            (…) Obraz baranka, spokojnego i przybranego białą wełną, był czymś bardzo bliskim dla każdego Żyda współczesnego Panu Jezusowi. Wielu z nich wychowało się wśród pól, gdzie było bardzo dużo takich zwierząt hodowlanych. (…) Głosząc nadejście Mesjasza jako Baranka Bożego, Jan Chrzciciel odsłania kluczowe aspekty jego odkupieńczej misji. Jak tłumaczy Benedykt XVI „określenie Baranek Boży tłumaczy, jeśli możemy tak powiedzieć, teologię krzyża, jaka jest obecna podczas chrztu Jezusa, jego zstąpienia do głębin śmierci”. Baranek paschalny, który upamiętniał wyzwolenie z Egiptu rozpoczyna w Jordanie ukazywać się jako zapowiedź prawdziwego baranka, niewinnego i cichego, który zostanie złożony w ofierze w południe na krzyżu za wszystkich ludzi, aby wyzwolić ich od grzechów swoją wylaną krwią. Ta misja zostanie przyjęta przez Pana Jezusa wraz z Jego chrztem w Jordanie. Na temat tego wyrażenia Jana Chrzciciela w odniesieniu do Pana Jezusa, „baranka Bożego, który gładzi grzechy świata”, Ojciec Święty Franciszek mówił przy pewnej okazji, że „czasownik, który jest tłumaczony jako «gładzi», znaczy dosłownie «ulżyć, wziąć na siebie». Jezus przyszedł na świat ze ściśle określoną misją: wyzwolić go z niewoli grzechu, biorąc na siebie winy ludzkości. W jaki sposób? Miłując. Nie ma innego sposobu zwyciężenia zła i grzechu, jak tylko przez miłość, która pobudza do złożenia w darze własnego życia za innych”. I co oznacza dla Kościoła, dla nas, dzisiaj, być uczniami Pana Jezusa, Baranka Bożego? —pytał się także Ojciec Święty Franciszek— „Oznacza zastępowanie niegodziwości niewinnością, siły miłością, pychy pokorą, prestiżu służbą”.

Pablo Edo (www.opusdei.org)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 20.01.1 Sm 15, 16-23; Ps 50; Mk 2, 18-22
– wtorek, 21.01.

1 Sm 16, 1-13; Ps 89; Mk 2, 23-28

św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

– środa, 22.01.1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Ps 144; Mk 3, 1-6
– czwartek, 23.01.1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Ps 56; Mk 3, 7-12
– piątek, 24.01.

1 Sm 24, 3-21; Ps 57; Mk 3, 13-19

św. Franciszka Salezego, biskupa i DK

sobota, 25.01.

Dz 22, 3-16; Ps 117; Mk 16, 15-18

święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

 

 

STRONY   INTERNETOWE,  Z   KTÓRYCH   WARTO   SKORZYSTAĆ :

www.vatican.va               www.episkopat.pl             www.opoka.org.pl                      www.wiara.pl

www.mateusz.pl               www.stacja7.pl                  www.strefywiary.pl                    www.katolik.pl

www.brewiarz.pl                www.tchr.org                     www.ekai.pl                              www.aleteia.pl

www.deon.pl                    www.rcs.org.p                    www.adonai.pl                        www.biblista.pl

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

■ Od tego tygodnia Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów pozostaną w środy NIECZYNNE.

■ Wszystkich polskich studentów zapraszamy na spotkanie formacyjne z ks. Rektorem – w poniedziałek (20.01.) o godz. 19.30.

■ W przyszłą niedzielę (26.01.) o godz. 10.00, zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodzin. Bezpośrednio po liturgii zapraszamy wszystkich na spotkanie do naszej Auli.

■ W niedzielę, 26.01., s. dr Krystyna Szweda, zaprasza, w ramach katechezy dla dorosłych, na projekcję filmu pt. „Nieplanowane”, a następnie na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Kobiety w  Biblii” (początek o godz. 15.00 w Auli).

■ Chłopców pragnących zasilić ministranckie szeregi prosimy o kontakt z ks. Jackiem.

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej (najnowszy numer „Miłujcie się”, „Niedzieli” oraz „Gościa Niedzielnego”).

■ Można jeszcze nabyć kalendarze na rok 2020!

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75.