Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

Biuletyn nr 1169 z dnia 2019-12-29


Czytanie  I:    Syr 3, 2-6. 12-14;

Psalm   128:   Szczęśliwy człowiek, który służy Panu;

Czytanie II:   Kol 3, 12-21;

Ewangelia:    Mt 2, 13-15. 19-23;

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

            Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: „z Egiptu wezwałem Syna mego”. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia”. On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”.

 

               (…) * Czego uczy nas – w tym czasie przemian – Święta Rodzina? Uczy przede wszystkim pokonywania wszelkich trudności życia codziennego z zaufaniem, że Jezus jest blisko, towarzyszy nam w drodze. Jak refren powracają słowa Ewangelii: „tak spełniło się słowo proroków…” (2, 15. 17. 23). Święta Rodzina nie tylko włącza się w realizację zapowiedzi Pisma Świętego, ale jest otwarta na aktualne wezwania. Józef z wielką ufnością przyjmuje obietnice Boże. Słysząc ich, rozważa i przekłada na konkretne działa, stąd wszystko, co czyni, jest udane. Z kolei Maryja z pokorą i cichością poddaje się woli Bożej i troskliwej opiece Józefa.

* Czego zatem uczy nas Święta Rodzina? Uczy słuchania słowa Bożego, rozważania Go “w sercu” i konkretnego działania zgodnego z Nim. Niedziela Świętej Rodziny jest wielką lekcją pokory i zaufania, bycia ze sobą, wsłuchiwanie się w siebie, przyjmowania pomocy od najbliższych. Główną rolę pełni św. Józef, on jest głównym bohaterem. Jednak zawsze obok jest Jezus i Maryja. Wszyscy poddają się woli Bożej. On rządzi dziejami świata i życiem każdego z nas.

* Czego zatem uczy nas jeszcze Święta Rodzina? Uczy prawdy, że najważniejsze w naszym życiu jest pełnienie woli Bożej. W Ewangelii czytamy, że Józef doświadczył lęku, bał się o swoich bliskich. Jednak ten lęk i niepokój jeszcze bardziej otwierał go na poddanie się Bożej woli. Troska o rodzinę pochłania go bez reszty. Chciał do końca wypełnić polecenia Anioła.

* Czego w końcu uczy nas Święta Rodzina? Uczy nade wszystko, by każdy lęk i niepokój powierzać Bogu, bo On jest Panem dziejów; On posłał swego Syna, aby nas zbawił; On jest Księciem Pokoju (por. Iz 9, 5-6). (…)

Paweł Chyla  (www.ssb24.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 30.12.1 J 2, 12-17; Ps 96; Łk 2, 36-40
– wtorek, 31.12.1 J 2, 18-21; Ps 96; J 1, 1-18

– środa, 01.01.2020

Lb 6, 22-27; Ps 67; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21

urocz. Świętej Bożej Rodzicielki

– czwartek, 02.01.1 J 2, 22-28; Ps 98; J 1, 19-28
– piątek, 03.01.1 J 2, 29 – 3, 6; Ps 98; J 1, 29-34

sobota, 04.01.

1 J 3, 7-10; Ps 98; J 1, 35-42

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiaj przypada święto Świętej Rodziny z Nazaretu. O godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza w intencji rodzin, a bezpośrednio po liturgii odbędzie się spotkanie rodzin w Auli.

■ Rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny wiernych, zwane „kolędą”. Formularze są wyłożone na bocznych ołtarzach. Po wypełnieniu należy je oddać w zakrystii.

■ W tym tygodniu Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji Pielgrzymów czynne   t  y  l  k  o    w poniedziałek, czwartek i piątek.

■ We wtorek (31.12.) zapraszamy na wieczorną Mszę św. na godz. 18.30, połączoną z nabożeństwem dziękczynnym na zakończenie roku.

W środę (01.01.) przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. w naszym kościele według porządku niedzielnego (nie będzie Mszy św. o godz. 7.15).

■ Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św. – już od godz. 17.30.

■ W przyszłą niedzielę (05.01.), Msza św. o godz. 12.00 sprawowana będzie w intencji członków Żywego Różańca. Po Eucharystii – zmiana tajemnic różańcowych.

■ W przyszła niedzielę (05.01.), zapraszamy wszystkich na kolejny Wieczór Uwielbienia (początek o godz. 19.00).

■ Katolicka Polska Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje nauczyciela wiedzy o Polsce.  Kontakt: p. dyrektor Joanna Chojnacka (340 149 50 96).

■ Przypominamy o  możliwości zamawiania intencji mszalnych na przyszły rok.

■ To już ostatni dzwonek, aby zaopatrzyć się w kalendarze na rok 2020.  Zapraszamy do zakrystii!

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).