Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP

Biuletyn nr 1166 z dnia 2019-12-08


Czytanie  I:    Rdz 3, 9-15.20;

Psalm    98:    Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda;

Czytanie II:   Rz 15, 4–9;

Ewangelia:    Łk 1, 26-38;

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

           Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

             Świętowanie Bożego Narodzenia poprzedza okres przygotowawczy, zwany Adwentem. Pragnienie i wołanie o Zbawiciela wypełnia cały Adwent. Przyjście na świat Zbawiciela w dniu Bożego Narodzenia łączy się ściśle z Matką Bożą. Już na początku Adwentu czcimy zapowiedź Jej narodzenia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Pierwotnie ta wielka uroczystość nie miała żadnego związku z Adwentem. Została wyznaczona na dzień 8 grudnia z uwagi na okres dziewięciu miesięcy dzielących Niepokalane Poczęcie od Narodzenia Maryi – 8 września. Uroczystość ta łączy się jednak z myślą przewodnią Adwentu. Bowiem w okresie, który przygotowuje nas na przyjście Zbawiciela, chętnie zwracamy wzrok ku Jego Matce – Maryi. Widzimy w Niej jak w jutrzence porannej bliski już brzask dnia przed wschodzącym słońcem narodzenia Jezusa Chrystusa. Maryja przyszła na świat i żyła jedynie ze względu na Chrystusa. Towarzyszyła Mu przez całe życie, jak nikt z ludzi. Z tej ścisłej łączności z Chrystusem wypływają przedziwne Jej przywileje i łaski, a wśród nich łaska Niepokalanego Poczęcia, czyli łaska całkowitej wolności od grzechu pierworodnego od chwili poczęcia. Wszak sama godność Macierzyństwa Bożego wymagała, aby Matka Zbawiciela była „cała piękna i bez żadnej zmazy” (Pnp 4,7). Otrzymała tę łaskę uprzedzająco, ze względu na przyszłe zasługi zbawczej męki i śmierci Jej Syna. Największym sprzymierzeńcem prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi był „zmysł wiary” pobożnego ludu. Wiara ta była żywa wśród wiernych od początku istnienia Kościoła. (…)

ks. Zenon Mońka („Niedziela” 49/2000)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 09.12.Iz 35, 1-10; Ps 85; Łk 5, 17-26
– wtorek, 10.12.Iz 40, 1-11; Ps 96; Mt 18, 12-14
– środa, 11.12.Iz 40, 25-31; Ps 103; Mt 11, 28-30
– czwartek, 12.12.Iz 41, 13-20); Ps 145; Mt 11, 11-15
– piątek, 13.12.

Iz 48, 17-19; Ps 1; Mt 11, 16-19

św. Łucji, dziewicy i męczennicy

sobota, 14.12.

Syr 48, 1-4.9-11; Ps 80; Mt 17, 10-13

św. Jana od Krzyża, prezbitera i DK

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W dzisiejszą drugą niedzielę adwentu – czasu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście PANA – obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej.

■ Dziś na dziedzińcu naszego kościoła, trwa KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY, na którym można nabyć, ręcznie wykonane, świąteczne ozdoby. Gorąco zapraszamy!!! Zysk ze sprzedaży zasili fundusz wspomagający Katolicką Polską Szkołę Podstawową w Rzymie.

■ Jutro (09.12.), wszystkich polskich studentów, zapraszamy serdecznie na godz. 19.30, na kolejne spotkanie formacyjne.

■ W środę (11.12.), zapraszamy na godz. 18.30 na comiesięczną  Mszę św. w intencji osób chorych i cierpiących.

■ Przez cały adwent, w każdy wtorek i czwartek, zapraszamy bardzo serdecznie na RORATY (godz. 18.30).

■ W związku z renowacją obrazów z bocznych ołtarzy naszego kościoła, przeprowadzimy w przyszłą niedzielę (15.12.), dodatkową składkę na pokrycie części kosztów tegoż przedsięwzięcia.

■ W poniedziałek, 16 grudnia, świętować będziemy 60-lecie pracy duszpasterskiej chrystusowców  w kościele św. Stanisława BM. Serdecznie zapraszamy wszystkich na Mszę św. o godz. 18.30, a następnie na wspólne świętowanie do Auli św. Jana Pawła II.

■ Katolicka Polska Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje nauczyciela wiedzy o Polsce.  Kontakt: p. dyrektor Joanna Chojnacka (340 149 50 96).

■ W zakrystii można zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny oraz nabyć kalendarze na rok 2020.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).