Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

Biuletyn nr 1165 z dnia 2019-12-01


Czytanie  I:    Iz 2, 1-5;

Psalm  122:    Idźmy z radością na spotkanie Pana;

Czytanie II:   Rz 13, 11-14;

Ewangelia:    Mt 24, 37-44;

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

           Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

 

          Chrystus odwołuje się do obrazu biblijnego potopu, który zaskoczył wszystkich z wyjątkiem Noego. Tylko on jeden okazał się człowiekiem mądrym, przewidującym. Jego przykład jest skonfrontowany z obojętnością tych, którzy „jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali… i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich”. Dziś, niestety, także w Kościele brzmi tu i ówdzie fałszywa nuta uspokojenia, uśpienia. „Nie martwmy się zbytnio, bo Bóg jest dobry i kochany, więc nie pozwoli nam zginąć”. (…) Boża dobroć nie może być usprawiedliwieniem, wymówką dla lenistwa, bierności, obojętności czy wręcz życia w grzechu. Boża miłość wzywa nas ciągle do nawrócenia, do życia w oczekiwaniu, w stałym napięciu. Noe jest symbolem nadziei, która wyraża się w działaniu. Budował arkę w czasie, kiedy nic nie wskazywało na potop i nadchodzącą zagładę. Ufał Bogu bezgranicznie, podczas gdy inni pozostawali obojętni. Jak to jest ze mną? Co jest moją arką? Rodzina, małżeństwo, poświęcenie dla bliskich, wierność powołaniu? To wszystko może i powinno być moją arką ocalenia. Tylko nie wolno mylić sklejania plastikowych modeli okrętów z budową solidnej łodzi ratunkowej. (…) Nie wiemy, kiedy Pan zapuka do naszych drzwi. (…) Nie znamy dat, ale pewne jest to, że koniec nadejdzie. Jesteśmy więc wezwani, aby stale żyć w postawie czujności, gotowości na ostateczne spotkanie z Bogiem. Każdego dnia, w każdej godzinie. Nie o strach tu chodzi, ale o gotowość. (…) Pan Jezus jeszcze dobitniej podkreśla ów moment niepewności. Nie wiemy, kiedy zaskoczy nas złodziej, czyli kiedy pojawi się doświadczenie straty. (…) Strata boli, ale też oczyszcza ze złudzeń. Przybliża nas do momentu, gdy złodziejka śmierć pozbawi nas doczesnego życia. Pomyślmy o tych momentach, w których zaznaliśmy straty. Niech uczą nas mądrości. Niech będą przestrogą przed fałszywą nadzieją, niech otwierają na spotkanie z Synem Człowieczym, który przyjdzie, aby zabrać mi wszystko…, a potem dać nieskończenie więcej.

ks. dr Tomasz Jaklewicz („Gość Niedzielny”, 27.11.2016 r.)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 02.12.Iz 4, 2-6; Ps 122; Mt 8, 5-11
– wtorek, 03.12.

Iz 11, 1-10; Ps 72; Łk 10, 21-24

św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

– środa, 04.12.

Iz 25, 6-10a; Ps 23; Mt 15, 29-37

św. Barbary, dziewicy i męczennicy

– czwartek, 05.12.Iz 26, 1-6; Ps 118; Mt 7, 21.24-27
– piątek, 06.12.Iz 29, 17-24; Ps 27; Mt 9, 27-31

sobota, 07.12.

Iz 30, 19-21.23-26; Ps 147; Mt 9, 35-10, 1.5.6-8

św. Ambrożego, biskupa i DK

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiejsza, pierwsza niedziela Adwentu, rozpoczyna nowy rok liturgiczny.

■ Dzisiaj, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.00, zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca.

■ Zapraszamy dziś wszystkich na kolejny Wieczór Uwielbienia w naszym kościele (od godz. 19.00).

■ Jutro (02.12.), wszystkich polskich studentów zapraszamy na godz. 19.30, na kolejne spotkanie formacyjne.

■ Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej zaprasza na konferencję „Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – posłaniec prawdy i wolności”, która odbędzie się we wtorek (03.12.), o godz. 16.00, na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana (Via Urbano VIII 16). Po konferencji nastąpi otwarcie wystawy poświęconej bł. ks. Jerzemu.

■ Przez cały adwent, w każdy wtorek (oprócz 24.12.) i czwartek, zapraszamy bardzo serdecznie na RORATY, na godz. 18.30!

■ Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca (adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi świętej od godz.17.30).

■ W sobotę, 07.12., o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie dla ministrantów, a o godz. 17.45 – spotkanie dla lektorów.

Za tydzień, w niedzielę 8 grudnia, obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

■ W najbliższą niedzielę (08.12.) organizowana jest pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Loreto. Szczegóły i zapisy – p. Krystyna Ligęzka (329 316 57 73).

■ Informujemy, iż w przyszłą  niedzielę (08.12.), na dziedzińcu przy kościele, zostanie zorganizowany przez naszą Katolicką Polską Szkołę Podstawową, „kiermasz bożonarodzeniowy”. Gorąco polecamy!

■ Katolicka Polska Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje nauczyciela wiedzy o Polsce.  Kontakt: p. dyrektor Joanna Chojnacka (340 149 50 96).

■ Zachęcamy do obejrzenia wystawy pt. „W duchu nauczania św. Jana Pawła II – Evangelium vitae, Familiaris consortio”, ukazującej malarstwo p. Urszuli Rychlińskiej (Aula św. Jana Pawła II).

■ W zakrystii można zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny oraz nabyć kalendarze na rok 2020.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).