Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1147 z dnia 2019-07-28


Czytanie  I:    Rdz 18, 20-32;

Psalm   138:   Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem;

Czytanie II:   Kol 2, 12-14;

Ewangelia:    Łk 11, 1-13;

 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

            Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie”. Dalej mówił do nich: „Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam: chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”.

 

             (…) Modlitwa rozpoczyna się słowem: „Abba”, „Ojcze”. Słowo to w czasach Jezusa używały dzieci w stosunku do ziemskich ojców, nikt natomiast nie ośmieliłby się zwrócić w ten sposób do Boga. Jezus poprzez ten zwrot wprowadza nas w intymną więź, jaka łączy Go z Ojcem. Odtąd w taki sposób będą mogli zwracać się do Boga wszyscy uczniowie Jezusa. Bóg i Ojciec Jezusa Chrystusa jest również naszym Bogiem i Ojcem (J 20, 17). Wezwanie „Ojcze nasz” uświadamia nam zależność, jaka istnieje między nami a Bogiem. Bóg jest naszym Ojcem; my jako dzieci wszystko zawdzięczamy Jemu. Stąd wezwanie „Ojcze” powinno wyrażać wdzięczność, jaka rodzi się w nas – synach dobrego Ojca. Ta wdzięczność prowadzi do pragnienia i działania, by imię Boga Ojca było uznawane przez wszystkich, a Jego panowanie, królestwo rozszerzało się w świecie i w naszych sercach. Dlatego prosimy: niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! W modlitwie „Ojcze nasz” Jezus zachęca również do prośby. Powie dalej: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Łk 11, 9). Bóg Ojciec dobrze zna nasze potrzeby, a jednak Jezus nalega, by prosić. Prosząc, uświadamiamy sobie nasze pragnienia, potrzeby, naszą zależność od Boga i stajemy się bardziej pokorni. Jesteśmy wtedy jak dzieci, które ufają swoim rodzicom i potrafią w naturalny sposób prosić i przyjmować dary. (…)

o. Stanisław Biel SJ (www.deon.pl)

 

 + L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 29.07.

1 J 4, 7-16; Ps 34; J 11, 19-27

św. Marty

– wtorek, 30.07.Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Ps 103; Mt 13, 36-43
– środa, 31.07.

Wj 34, 29-35; Ps 99; Mt 13, 44-46

św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

– czwartek, 01.08.

Wj 40, 16-21. 34-38; Ps 84; Mt 13, 47-53

św. Alfonsa M. Liguoriego, biskupa i DK

– piątek, 02.08.

Kpł 23, 1. 4-37); Ps 81; Mt 13, 54-58

 

sobota, 03.08.

 Kpł 25, 1. 8-17; Ps 67; Mt 14, 1-12

 

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, do połowy września) niedzielny układ mszy św. w naszym kościele będzie wyglądał następująco: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

■ Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. już od godz. 17.30.

■ W przyszłą niedzielę (04.08.) Msza św. w intencji Róż Różańcowych o godz. 11.00. Bezpośrednio po Eucharystii zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca.

■ Trwa nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096).

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej (najnowszy numer „Miłujcie się”, „Niedzieli” oraz „Gościa Niedzielnego”).

■ Katolicka Szkoła Podstawowa w Rzymie poszukuje nauczyciela języka polskiego. Wymagania: wykształcenie kierunkowe – magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielska lub inne studia wyższe o specjalności nauczycielskiej, łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie filologii polskiej, przygotowanie pedagogiczne. Kontakt: a.siess@hotmail.com

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).