Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1144 z dnia 2019-07-07


Czytanie  I:    Iz 66, 10-14c;

Psalm    66:    Niech cała ziemia chwali swego Boga,

Czytanie II:   Ga 6, 14-18,

Ewangelia:    Łk 10, 1-12.17-20,

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

           Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co Wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu”. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają”. Wtedy rzekł do nich: „Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.

 

 „Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów”. Bibliści zwracają uwagę, że może chodzić także o liczbę 70 uczniów (rozbieżność rękopisów). Można dopatrzyć się w tej liczbie aluzji do fragmentu z Księgi Rodzaju (10, 1-32), gdzie wymieniony jest wykaz ludów ziemi. Jest ich właśnie 70. Jezus, posyłając 70 uczniów, kieruje swoją misję na cały świat. Każdy lud na ziemi dostanie swojego ewangelizatora. W historii Kościoła bywało, że u początku ewangelizacji danego narodu stał wybitny świadek Jezusa. I tak np. Irlandia ma św. Patryka, Niemcy św. Bonifacego, Polska św. Wojciecha itd. Oczywiście każde pokolenie potrzebuje na nowo ewangelizacji, aby mogło w wolności wybrać Chrystusa. Jeśli jestem Jego uczniem, to znaczy, że należę także do siedemdziesięciu misjonarzy posłanych do wszystkich ludów ziemi. Jakiś ląd, jakiś człowiek lub jakaś grupa ludzi potrzebuje mojego świadectwa. „Wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”. Misyjne zadanie polega na byciu zwiastunem nadejścia samego Mesjasza. To Bóg zbawia, a nie my. Ale zadaniem uczniów Jezusa jest głoszenie, że Zbawiciel wkrótce przyjdzie i że w żadnym innym imieniu nie ma zbawienia. Dzwonią czasem do nas telefoniczni sprzedawcy oferujący wyjątkową okazję, prawie za darmo, lepszy model, większe możliwości itd. Czy my, wierzący, mamy w sobie choć trochę takiej natarczywości, pasji, odwagi, siły przekonania, aby głosić Jezusa? Raz po raz słyszę, że Kościół musi się z tym pogodzić, że we współczesnym świecie będzie małą trzódką, bo wystarczy troszkę soli, mały zaczyn. Nie brak ducha kapitulacji w Kościele. Jezus posyłał uczniów do „KAŻDEGO miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”. Dlaczego myślimy, że są takie miejsca, do których sam Jezus nie chciałby przyjść? (…)

ks. Tomasz Jaklewicz (www.gosc.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 08.07.

Rdz 28, 10-22a; Ps 91; Mt 9, 18-26;

św. Jana z Dukli, prezbitera

– wtorek, 09.07.Rdz 32, 23-33; Ps 17; Mt 9, 32-37)
– środa, 10.07.

Rdz 41, 55-57.42, 5-24a; Ps 33; Mt 10, 1-7

 

– czwartek, 11.07.

Prz 2, 1-9; Ps 34; Dz 4, 32-35; Mt 19, 27-29;

 św. Benedykta, opata

– piątek, 12.07.

Rdz 46, 1-7.28-30; Ps 37; Mt 10, 16-23;

św. Brunona (Bonifacego) z Kwerfurtu, BM

sobota, 13.07.

Rdz 49, 29-33.50, 15-26; Ps 105; Mt 10, 24-33

św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

 

W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, do połowy września) niedzielny układ mszy św. w naszym kościele będzie wyglądał następująco: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 7.15 oraz o 12.00).

■  Przez cały okres wakacyjny (od 1 lipca do 15 września) Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów czynne będą:

-we wtorki i czwartki (od godz. 9.00 do 11.30 oraz od 16.00 do 17.30)

-w naglących sytuacjach w pozostałe dni powszednie – bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

■ Trwa nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096).

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej (najnowszy numer „Miłujcie się”, „Niedzieli” oraz „Gościa Niedzielnego”).

■ Spis Mszy św. na świecie (sprawowanych w języku polskim) można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego (www.emigracja.chrystusowcy.pl).

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).