Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1143 z dnia 2019-06-30


Czytanie  I:    1 Krl 19, 16b.19-21;

Psalm   16:     Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem;

Czytanie II:   Ga 5, 1.13-18;

Ewangelia:    Łk 9, 51-62;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich?”. Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”. Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: „Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: „Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

 

           Mniej więcej w środku działalności publicznej Jezusa dwaj ewangeliści, Mateusz i Łukasz, ukazują nam dialog Mistrza z trzema rozmówcami. Mimo, że tematem wszystkich rozmów jest pójście za Jezusem, nie są to typowe opisy powołania. Nie znamy ani imion tych mężczyzn, ani ich zawodów, ani nawet nie wiemy, w którym mieście spotkali Pana. Ważny jest natomiast ten szczegół, że Jezus jest w drodze. (…) W Piśmie Świętym droga może mieć także znaczenie symboliczne: może oznaczać postępowanie człowieka, jego życiowe wybory. Na drodze życia trzech mężczyzn stanął Jezus: to spotkanie wymaga od nich pewnej decyzji, zwłaszcza, że skoro Jezus jest w drodze, może się okazać, że ta chwila jest niepowtarzalną szansą. (…)

          Trzech ludzi spotkało Jezusa i podjęło z Nim rozmowę na temat pójścia za Nim. Ciekawe, że w żadnym przypadku ewangeliści nie podają nam, jaką decyzję podjęli ostatecznie. Czy pierwszy z nich nie uląkł się trudów wędrówki z Jezusem? Czy drugi i trzeci uznali, że bycie z Jezusem jest ważniejsze nawet od więzi rodzinnych? Tego nie wiemy. Ewangeliści milczą… może celowo. (…) Nie znamy imienia żadnego z tych rozmówców Jezusa. Może przez tę anonimowość i brak informacji o ostatecznej decyzji powołanych ewangeliści chcą, by każdy z nas postawił się w ich pozycji? Czy jestem gotów dla Jezusa zrezygnować z wygody, podjąć ryzyko niespodzianek życiowych, narazić się rodzinie i bliskim, gdy trzeba podjąć decyzje zgodne z wiernością Ewangelii? To nie są tylko pytania sprzed 2000 lat. Może dziś te pytania są jeszcze bardziej aktualne niż wtedy.

Danuta Piekarz („Pójdę za Tobą, ale…”; www.ocds.org.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 01.07.

  Rdz 18, 16-33; Ps 103; Mt 8, 18-22

 

– wtorek, 02.07. Rdz 19, 15-29; Ps 26; Mt 8, 23-27
– środa, 03.07.

  Ef 2, 19-22; Ps 117; J 20, 24-29;

 św. Tomasza, apostoła

– czwartek, 04.07.

 Rdz 22, 1-19; Ps 116; Mt 9, 1-8

 

– piątek, 05.07.

  Rdz 23; Ps 106; Mt 9, 9-13

 

sobota, 06.07.

 Rdz 27,1-5.15-29; Ps 135; Mt 9, 14-17;

 bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, do połowy września) niedzielny układ mszy św. w naszym kościele będzie wyglądał następująco: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 7.15 oraz o 12.00).

■  Przez cały okres wakacyjny (od 1 lipca do 15 września) Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów czynne będą:

-we wtorki i czwartki (od godz. 9.00 do 11.30 oraz od 16.00 do 17.30)

-w naglących sytuacjach – w pozostałe dni powszednie – bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Adoracja Najśw. Sakramentu, okazja do spowiedzi św. – już od godz. 17.30.

■ Trwa nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096).

■ Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, w miarę możliwości, w dni powszednie, pół godziny przed wieczorną Mszą św.

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej (najnowszy numer „Miłujcie się”, „Niedzieli” oraz „Gościa Niedzielnego”).

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).