Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Biuletyn nr 1137 z dnia 2019-05-19


Czytanie  I:    Dz 14, 21b-27;

Psalm  145:    Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu;

Czytanie II:   Ap 21, 1-5a;

Ewangelia:    J 13, 31-33a. 34-35;

Słowa Ewangelii według św. Jana:

          Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: „Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

 

           Wielka moc bije z tych słów Chrystusa. Gdy będzie umierał na krzyżu w straszliwej męce, w poniżeniu i opuszczeniu, wówczas ukaże światu całe ich znaczenie i głębię. (…) Chrystus umiłował nas jako pierwszy, wraz z naszą grzesznością, wraz z naszą ludzką słabością. To On sprawił, że staliśmy się godni Jego miłości, tej miłości, która nie zna żadnych granic i nigdy się nie kończy. (…) Nauczył nas również tej miłości i nam ją powierzył: «Przykazanie nowe daję wam» (J 13, 34). Oznacza to, że ten nakaz jest ciągle aktualny. Jeżeli chcemy odpowiedzieć na miłość Chrystusa, to winniśmy podejmować go zawsze, niezależnie od czasu i miejsca. Ma to być nowa droga dla człowieka, nowy zasiew w relacjach ludzkich. Ta miłość czyni nas – uczniów Chrystusa – nowymi ludźmi, dziedzicami Bożych obietnic. Sprawia, że stajemy się dla siebie wszyscy braćmi i siostrami w Panu. Czyni z nas nowy Lud Boży, Kościół, w którym wszyscy winni miłować Chrystusa i w Nim miłować się nawzajem. Oto prawdziwa miłość, która się objawiła w krzyżu Chrystusa. W stronę tego krzyża winniśmy patrzeć wszyscy, ku niemu mamy kierować nasze pragnienia i wysiłki. W nim mamy największy wzór do naśladowania. (…) Droga Kościoła nie jest drogą łatwą. «Możemy przyrównać ją do krzyżowej drogi Chrystusa. Nie trwa ona jednak kilka godzin, trwa wieki» – napisał teolog prawosławny Paweł Evdokimov. Tam, gdzie wzmagają się podziały pośród uczniów Chrystusa, ranione jest Jego Mistyczne Ciało. Pojawiają się kolejne «stacje bolesne» na dziejowej drodze Kościoła. A przecież Chrystus założył jeden jedyny Kościół i pragnie, aby takim był zawsze. Musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu dziejów, uczynić rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące podziały. Musimy przyznać się do popełnionych win i wybaczyć je sobie nawzajem. Otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie, przykazanie miłości wzajemnej, które ma swe źródło w miłości Chrystusa. Miłość powinna nakłaniać nas do wspólnego przemyślenia przeszłości, by zdecydowanie i odważnie iść drogą ku jedności. (…)

św. Jan Paweł II  (Drohiczyn, 10.06.1999 r.)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

poniedziałek, 20.05.

Dz 14, 5-18; Ps 115; J 14, 21-26  
– wtorek, 21.05.   Dz 14, 19-28; Ps 145; J 14, 27-31a
– środa, 22.05.   Dz 15, 1-6; Ps 122; J 15, 1-8
– czwartek, 23.05.   Dz 15, 7-21; Ps 96; J 15, 9-11
– piątek, 24.05.

   Dz 15, 22-31; Ps 57; J 15, 12-17

NMP Wspomożycielki Wiernych

– sobota, 25.05.

 Dz 16, 1-10; Ps 100; J 15, 18-21

 

 

 = O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Zachęcamy do udziału w dzisiejszej, dorocznej FESTA DEI POPOLI. Program: godz. 12.00 – uroczysta Msza św. w Bazylice św. Jana na Lateranie, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu, kard. P. Parolina; po Eucharystii degustacja potraw z różnych stron świata (w tym naszych, polskich); godz. 15.00 – występ zespołów ludowych i folklorystycznych (będzie to debiut nowopowstałej polskiej grupy tanecznej „POLONUS”); godz. 18.00 – koncert. Zapraszamy!

Codziennie nabożeństwo majowe – pół godziny przed wieczorną Mszą św.

■ W poniedziałek (20.05.), o godz. 19.30 odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

■ W najbliższy piątek (24.05.) świętuję 25 rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. Jeśli ktoś chce wraz ze mną pomodlić się tego dnia, to serdecznie ZAPRASZAM na Mszę św. o godz. 18.30 – ks. JACEK.

■ W przyszłą niedzielę (26.05.) zapraszamy całą rzymską Polonię na doroczną pielgrzymkę do maryjnego sanktuarium DIVINO AMORE!!! Program: 15.00 – maryjne nabożeństwo majowe (Stare Sanktuarium); w tym czasie (do godz. 15.45) – okazja do spowiedzi św. (w kaplicy pokutnej przy Starym Sanktuarium); godz. 16.00 – Msza św. koncelebrowana (kaplica Santo Spirito); od godz. 17.30 – piknik na świeżym powietrzu (przy Nowym Sanktuarium). Dojazd we własnym zakresie. LICZYMY  NA  WAS!

Przypominamy o obywatelskim obowiązku udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną przeprowadzone w najbliższą niedzielę (26.05.). Szczegóły dotyczące wpisu na listę wyborców można znaleźć na stronie internetowej Ambasady RP w Rzymie.

■ Rozpoczynamy nabór uczniów do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie na rok szkolny 2019 / 2020. Szczegółowe informacje u p. dyrektor Joanny Chojnackiej (tel. 340 149 5096).

Z dniem 31 maja kończy się termin zapisów na pielgrzymkę do Jordanii i Ziemi Świętej, która odbędzie się w dniach 8-18 listopada. Informacje i zapisy w zakrystii. Gorąco polecamy i zachęcamy!

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).