Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Biuletyn nr 1129 z dnia 2019-03-24


Czytanie  I:    Wj 3, 1-8a. 13-15;

Psalm   103:   Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia;

Czytanie II:   1 Kor 10, 1-6. 10-12;

Ewangelia:    Łk 13, 1-9;

 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

         W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.

 

 (…) Oto zatem kwestia, na którą Jezus chce zwrócić uwagę swoich słuchaczy: konieczność nawrócenia. Nie mówi o tym w kategoriach moralnych, lecz w sposób realistyczny, jako o jedynej właściwej odpowiedzi na wydarzenia, które podważają pewniki człowieka. W obliczu pewnych nieszczęść na nic się zdaje zrzucanie winy na ofiary — przestrzega. Prawdziwa mądrość polega raczej na tym, by uznać nietrwałość istnienia i zachować się odpowiedzialnie: wejść na drogę pokuty i poprawy życia. To jest mądrość, to jest najskuteczniejsza odpowiedź na zło, w każdym wymiarze — międzyludzkim, społecznym i międzynarodowym. Chrystus zachęca, aby odpowiadać na zło, robiąc głęboki rachunek sumienia i postanawiając oczyścić własne życie. W przeciwnym wypadku — mówi — zginiemy, wszyscy zginiemy w ten sam sposób. W istocie, ostatecznym przeznaczeniem wszystkich osób i społeczeństw, które żyją nigdy nie poddając krytyce swego postępowania, jest zguba. Nawrócenie natomiast, choć nie chroni przed kłopotami i nieszczęściami, pozwala poradzić sobie z nimi w inny «sposób». Przede wszystkim pomaga zapobiec złu, zażegnując niektóre niebezpieczeństwa. A w każdym razie pozwala zwyciężyć zło dobrem, jeśli nie zawsze w sferze faktów — które niekiedy są niezależne od naszej woli — to niewątpliwie w sferze duchowej. Krótko mówiąc: nawrócenie zwalcza zło u jego korzenia, którym jest grzech, choć nie zawsze można uniknąć jego następstw. (…)

 Benedykt XVI  („Anioł Pański”, 17.03.2007)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

poniedziałek, 25.03.

Iz 7, 10-14; Ps 40; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38;

urocz. Zwiastowania Pańskiego

– wtorek, 26.03.Dn 3, 25. 34-43; Ps 25; Mt 18, 21-35
– środa, 27.03.Pwt 4, 1. 5-9; Ps 147B; Mt 5, 17-19
– czwartek, 28.03.Jr 7, 23-28; Ps 95; Łk 11, 14-23
– piątek, 29.03.Oz 14, 2-10; Ps 81; Mk 12, 28b-34
– sobota, 30.03.Oz 6, 1-6; Ps 51; Łk 18, 9-14

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Rektor naszego kościoła, ks. prałat Paweł Ptasznik, kierownik Sekcji Słowiańskiej Sekretariatu Stanu, został wczoraj (23.03.) w Warszawie uhonorowany medalem „Fides et Ratio“. Wyróżnienie przyznawane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wręczył ks. kard. Kazimierz Nycz jako Wielki Kanclerz Uczelni. Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI, wskazał, że ks. Ptasznika nagrodzono w uznaniu zasług w służbie trzem papieżom: Janowi Pawłowi II, Benedyktowi XVI i Franciszkowi oraz w promowaniu ich nauczania. GRATULUJEMY!

■ Zapraszamy dzisiaj na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Kobiety w Biblii”. Spotkanie prowadzi s. dr Krystyna Szweda. Początek o godz. 11.00 w naszej Auli.

■ W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa  w nabożeństwach Drogi Krzyżowej (w piątki o godz. 18.00) oraz w nabożeństwach „Gorzkich Żali” (w niedziele o godz. 17.30).

■ 25 marca (poniedziałek) przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Gorąco zapraszamy na Msze św. do naszego kościoła (7.15 i 18.30).

■ Jutro (25.03.), odbędzie się o godz. 19.30 kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

■ We wtorek (26.03.) Polska Akademia Nauk zaprasza na wykład ks. Stanisława Zimniaka SDB pt. „Prymas August Hlond a kwestia żydowska”. Początek o godz.  18.30 (Vicolo Doria 2).

W przyszłą niedzielę (31 marca) rozpoczniemy w naszej wspólnocie rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. prał. Franciszek Ślusarczyk, rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Na spotkania rekolekcyjne zapraszamy w niedzielę podczas każdej Mszy św. oraz od poniedziałku do środy (03.04.) włącznie! W programie:  Msza św. o godz. 18.30, po Mszy św. (godz. 19.15) – konferencja, a po niej – adoracja Najświętszego Sakramentu (do godz. 20.30).

■ W najbliższą niedzielę (31.03.) o godz. 10.00 zostanie odprawiona w naszym kościele Msza św. w intencji rodzin. Po Eucharystii zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie w Auli Jana Pawła II.

■ W kwietniu planowany jest kurs przedmałżeński w naszej wspólnocie. Zainteresowane osoby prosimy o pilny kontakt w zakrystii!

■ W czerwcu (03.-08.06.) organizowana jest, pod kierunkiem ks. Antoniego, pielgrzymka na Sycylię. Informacje, zapisy i przedpłaty – w zakrystii. Serdecznie zapraszamy!

■ Zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymce do Izraela, Palestyny i Jordanii („śladami Jezusa i Mojżesza”). Termin: 08.11.-18.11.2019 r. Cena: 1450 euro (plus 100 dolarów). Szczegółowe informacje oraz zapisy – w zakrystii.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).