Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1121 z dnia 2019-01-27


Czytanie   I:   Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10;

Psalm    19:    Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem;

Czytanie II:   1 Kor 12, 12-30;

Ewangelia:    Łk 1, 1-4; 4, 14-21;

 

 

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

            Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”.

 

              Proroctwo Izajasza, które Jezus przeczytał w synagodze w Kafarnaum, spełnia się przede wszystkim w Jego życiu, ale dotyczy również każdego z nas. To może dziwić, ale na mocy chrztu na każdym z nas spoczął Duch Święty, każdy z nas został przez Niego namaszczony i posłany nieść dobrą nowinę. My oczywiście nie przywiązujemy do tego takiej wagi jak Jezus. Na ogół żyjemy „ważniejszymi” sprawami niż namaszczenie przez Ducha Świętego. A szkoda, bo to trochę tak, jakby ktoś kupił sobie samochód, ale dalej chodziłby pieszo i jeździłby autobusami, bo nie ma czasu do niego wsiąść. Duch Święty jest nam dany, aby żyło nam się lepiej. Człowiek otwarty na Ducha Świętego i współpracujący z Nim, jest przede wszystkim silny i wytrzymały. A jakże często właśnie tego nam brakuje. 

o. Mieczysław Łusiak SJ  (www.deon.pl)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 28.01.

Hbr 9, 15. 24-28; Ps 98; Mk 3, 22-30

św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i DK

– wtorek, 29.01.Hbr 10, 1-10; Ps 40; Mk 3, 31-35
– środa, 30.01.Hbr 10, 11-18; Ps 110; Mk 4, 1-20
– czwartek, 31.01.

Hbr 10, 19-25; Ps 24; Mk 4, 21-25

św. Jana Bosco, prezbitera

– piątek, 01.02.Hbr 10, 32-39; Ps 37; Mk 4, 26-34
– sobota, 02.02.

Ml 3, 1-4; Ps 24; Hbr 2, 14-18; Łk 2, 22-40

święto Ofiarowania Pańskiego

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ Dzisiaj, bezpośrednio po Mszy św. o godz. 10.00, zapraszamy wszystkich chętnych do naszej Auli na spotkanie małżeństw.

■ Również w dniu dzisiejszym odbędzie się w Auli, o godz. 16.00, spotkanie  Wspólnoty Mężczyzn św. Józefa.

■ O godz. 16.30 zapraszamy członków grupy modlitewnej „Salvator” na konferencję i adorację Najświętszego Sakramentu.

■ Jutro (28.01.), odbędzie się, o godz. 19.30., kolejne formacyjne spotkanie dla polskich studentów.

■ Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, zaprasza spotkanie poświęcone zmianom w przepisach dotyczących możliwości użytkowania pojazdów zarejestrowanych w innym państwie członkowskim UE. Odbędzie się ono 31 stycznia (czwartek), o godz. 17.00, w sali Tevere siedziby Regione Lazio (Via Cristoforo Colombo 212).

■ Najbliższy piątek to pierwszy piątek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św. – od godz. 17.30.

■ W sobotę (02.02.) przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. Serdecznie zapraszamy na Msze św. o godz. 7.15 oraz o 18.30 (w połączeniu z obrzędem błogosławienia gromnic).

Także w sobotę (02.02.) zapraszamy ministranów na zbiórkę o godz. 17.00. Z kolei lektorzy z naszej wspólnoty spotkają się tego dnia o godz. 17.45.

■ W niedzielę za tydzień (03.02.), Msza św. o godz. 12.00 będzie sprawowana w intencji naszych Róż Różańcowych. Po Eucharystii nastąpi zmiana tajemnic różańcowych.

■ Bardzo serdecznie zapraszamy na Wieczór Uwielbienia w naszym kościele: w najbliższą niedzielę (03.02.), od godz. 19.00.

■ W zakrystii można nabyć prasę katolicką.

Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 75).