Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

CHRZEST PAŃSKI

Biuletyn nr 1119 z dnia 2019-01-13


Czytanie   I:   Iz 40, 1-5. 9-11;

Psalm   104:   Chwal i błogosław, duszo moja, Pana;

Czytanie II:   Tt 2, 11-14; 3, 4-7;

Ewangelia:    Łk 3, 15-16.21-22;

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

           Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

 

(…) Ewangeliczne opowiadanie o chrzcie Jezusa, które dzisiaj usłyszeliśmy w redakcji św. Łukasza, ukazuje drogę uniżenia i pokory, którą Syn Boży wybrał dobrowolnie, aby dochować wierności  wobec planu Ojca, aby być posłusznym Jego woli miłości do człowieka we wszystkim, aż do ofiary na krzyżu. Stając się już dorosłym, Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną wchodząc do rzeki Jordan, aby otrzymać od Jana chrzest pokuty i nawrócenia. W ten sposób ma miejsce coś, co w naszych oczach może się zdawać paradoksalne. Czy Jezus potrzebuje pokuty i nawrócenia? Z pewnością nie. A jednak to Ten, który jest bez grzechu, staje między grzesznikami, żeby się  ochrzcić, aby dokonać tego gestu pokuty. Święty Boży łączy się z tymi, którzy uznają siebie za potrzebujących przebaczenia i proszą Boga o dar nawrócenia, to znaczy łaskę powrotu do Niego całym sercem, aby należeć do Niego całkowicie. Jezus chce stanąć po stronie grzeszników, stając się z nimi solidarnym, wyrażając bliskość Boga. Jezus ukazuje swoją solidarność z nami, z naszym wysiłkiem nawrócenia, aby porzucić nasz egoizm, oderwać się od naszych grzechów, żeby nam powiedzieć, że jeśli przyjmiemy Go w naszym życiu, On może nas podnieść i doprowadzić ku wyżynom Boga Ojca. Ta solidarność Jezusa nie jest, że tak powiem, jedynie wysiłkiem umysłu i woli. Jezus naprawdę zanurzył się w naszej ludzkiej kondycji, żył nią dogłębnie, z wyjątkiem grzechu i może zrozumieć jej słabość i kruchość. Dlatego porusza Go współczucie, wybiera, by „cierpieć wraz” z ludźmi, by stać się wraz z nimi pokutującym. Dzieło Boga, którego pragnie dokonać Jezus to Boża misja leczenia zranionych i uzdrowienia chorych, aby wziąć na siebie grzech świata. (…)

Benedykt XVI (13.01.2013 r.; www.radiomaryja.pl)

 

 + L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 14.01.Hbr 1, 1-6; Ps 97; Mk 1, 14-20
– wtorek, 15.01.Hbr 2, 5-12; Ps 8; Mk 1, 21-28
– środa, 16.01.Hbr 2, 14-18; Ps 105; Mk 1, 29-39
– czwartek, 17.01.

Hbr 3, 7-14; Ps 95; Mk 1, 40-45

św. Antoniego, opata

– piątek, 18.01.Hbr 4, 1-5. 11; Ps 78; Mk 2, 1-12
– sobota, 19.01.

Hbr 4, 12-16; Ps 19; Mk 2, 13-17

św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

 

 = O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś obchodzimy święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

■ Trwają duszpasterskie odwiedziny wiernych zwane „kolędą”. Karty zgłoszeniowe są wyłożone na bocznych ołtarzach.

■ Jutro (14.01.), odbędzie się, o godz. 19.30., formacyjne spotkanie dla polskich studentów.

■ Towarzystwo Biznesowe  zaprasza wszystkich przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się 16 stycznia, w Hotelu dei Mellini (Via Muzio Clementi 81), o godz. 18.00 (obowiązuje strój biznesowy). Zapisy na: https://www.businessassociationrome.com

Towarzystwo Biznesowe jest polską organizacją zrzeszającą katolickich przedsiębiorców, która  w bieżącym roku rozpoczyna działalność poza Polską (m.in. w Wilnie, Lwowie, Zurychu i Rzymie).

■ 18 stycznia rozpoczyna się doroczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

■ W najbliższy piątek, członkowie chóru Gaudium Poloniae, zapraszają na wspólną adorację eucharystyczną – od godz. 20.00.

■ W sobotę, 19 stycznia, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na koncert charytatywny „Dzieci – dzieciom”, który rozpocznie się w naszym kościele o godz. 16.00. Wystąpi: Aleksander Nowak oraz SuperSchola. Dochód przeznaczony jest na pomoc dla polskich dzieci leczących się w rzymskim szpitalu Bambino Gesù. Koncert poprowadzi Magdalena Wolińska-Riedi.

■ W sobotę, 19 stycznia, zostanie odprawiona w naszym kościele (o godz. 18.30) Msza św. w intencji ś.p. Kazimierza Papée (ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej w latach 1939-1958) – z okazji 40 rocznicy jego śmierci.

■ W przyszłą niedzielę (20.01.) o godz. 11.00, zapraszamy do Auli na spotkanie z s. Krystyną („Kobiety  w Biblii”).

■ Od 20 do 27 stycznia gościć będzie w kościele św. Alfonsa (Via Merulana) zespół ewangelizacyjny z Koszalina z ks. Rafałem Jarosiewiczem, organizatorem m.in. rekolekcji na Stadionie Narodowym. Będą oni prowadzić: modlitwę uwielbienia w łączności ze ŚDM w Panamie, katechezy i świadectwa, prezentacje multimedialne, śpiewy – codziennie po Mszy św. wieczornej (ok. godz. 19.15).

■ Kolejne spotkanie wspólnoty Mężczyzn św. Józefa odbędzie się w niedzielę, 27 stycznia. Początek o godz. 16.00 w naszej Auli.

■ Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej (najnowszy numer „Miłujcie się” oraz „Gość Niedzielny” i „Niedziela”).

■ Można jeszcze nabyć kalendarze na rok 2019 (w zakrystii).

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 338 466 47 25).