Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

OBJAWIENIE PAŃSKIE

Biuletyn nr 1118 z dnia 2019-01-06


Czytanie   I:   Iz 60, 1-6;

Psalm     72:   Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi;

Czytanie II:   Ef 3, 2-3a.5-6;

Ewangelia:    Mt 2, 1-12;

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

          Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

   (…) Współczesny świat lansuje (…) hasło: „Nie stawiaj sobie niewygodnych pytań, unikaj problemów, daj sobie spokój z duchowymi poszukiwaniami, konsumuj, co się da i ciesz się życiem”. O takiej postawie trafnie wyraża się Czepiec, jeden z bohaterów Wesela Wyspiańskiego: duza by już mogli mieć, ino oni nie chcom chcieć. Oczywiście chodzi tu o sferę wartości wyższych, duchowych, bo seriale telewizyjne czy kolorowe pisma wzbudzają w nas chęć posiadania i to w sposób nieograniczony, ale jedynie tych wszystkich dóbr materialnych, które widzimy na ekranie, czy kolorowych ilustracjach piśmidła. Ich produkowanie ma w założeniu napędzać konsumpcję. i zawężać nasze horyzonty do poszukiwania kolejnej promocji i zaspokojenia ciekawości: kto kogo i z kim zdradzi w kolejnym odcinku teleserialu. Z tego rodzi się ostatecznie znudzenie wszystkim i wszystkimi. Mędrcy zaś są ludźmi, którym się jednak czegoś chce. Przejawiają ciekawość, zdolność stawiania pytań, gotowi są poświęcić wiele, aby dojść do poznania prawdy. Intryguje ich niezwykłe światło na niebie. Można powiedzieć, że czytają „księgę stworzenia”. Widzialny świat jest transparentem Boga i punktem wyjścia w drodze do wiary dla człowieka, który chce sobie stawiać pytania o przyczynę, sens i cel istnienia tego, co jest dostrzegane zmysłami. Transparentem Boga mogą też być szlachetni i święci ludzie, którzy z motywacji religijnych poświęcają się dla dobra drugich w sposób bezinteresowny, jak matka Teresa z Kalkuty czy Jan Paweł II. Musimy pamiętać, że pośród nas żyją i tacy ludzie, którzy urodzili się w rodzinach ateistycznych, niepraktykujących, byli pozbawieni świadectwa wiary ze strony swoich rodziców. Dla nich z oczywistych względów droga do wiary w Boga musi być znacznie dłuższa. Niektórzy pokonują ją już wiele lat, może są już blisko, jeszcze nie osiągnęli celu, ale szukają go i pragną. (…)

ks. Zbigniew Wójtowicz (www.biblista.pl)

 + L I T U R G I A        T Y G O D N I A +

– poniedziałek, 07.01.1 J 3, 22-4,6; Ps 2; Mt 4, 12-17.23-25
– wtorek, 08.01.1 J 4, 7-10; Ps 72; Mk 6, 34-44
– środa, 09.01.1 J 4, 11-18; Ps 72; Mk 6, 45-52
– czwartek, 10.01.1 J 4, 19-5,4; Ps 72; Łk 4, 14-22a
– piątek, 11.01.1 J 5, 5-13; Ps 147; Łk 5, 12-16
– sobota, 12.01.1 J 5, 14-21; Ps 149; J 3, 22-30

 

 = O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dziś obchodzimy uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwaną uroczystością Trzech Króli.

■ W dniu dzisiejszym zapraszamy na Wieczór Uwielbienia w naszym kościele. Początek o godz. 19.00.

■ Rozpoczęliśmy duszpasterskie odwiedziny wiernych zwane „kolędą”. Karty zgłoszeniowe są wyłożone na bocznych ołtarzach.

■ Jutro (07.01.), odbędzie się, o godz. 19.30., formacyjne spotkanie dla polskich studentów

■ Wszystkich pragnących zasilić szeregi tworzącego się Zespołu Tańców Ludowych, zapraszamy na spotkanie organizacyjne i pierwszą próbę (z p. instruktor Hanną Korkozowicz), w przyszłą sobotę, 12 stycznia, o godz. 19.00, w Auli Jana Pawła II.

■ Od przyszłej niedzieli (13.01.) wznawiamy, po świątecznej przerwie, zajęcie katechetyczne.

■ W sobotę, 19 stycznia, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na koncert charytatywny „Dzieci – dzieciom”, który rozpocznie się w naszym kościele o godz. 16.00. Wystąpi: Aleksander Nowak oraz SuperSchola. Dochód przeznaczony jest na pomoc dla polskich dzieci leczących się w rzymskim szpitalu Bambino Gesù.

■ Gorąco zachęcamy do nabywania w zakrystii kalendarzy na rozpoczęty rok 2019.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 338 466 47 25).