Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

Biuletyn nr 1114 z dnia 2018-12-09


Czytanie   I:   Ba 5, 1-9

Psalm   126:   Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

Czytanie II:   Flp 1, 4-6.8-11

Ewangelia:    Łk 3, 1-6

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

        Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

(…) Pustynia w Biblii ma bogatą symbolikę. Była miejscem przejścia narodu wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Jan jest zapowiedzią nowego przejścia. Od duchowych zniewoleń do prawdziwego życia. Między niewolą a pełną wolnością rozciąga się pustynia – miejsce duchowej walki, modlitwy, próby, niepewności. Głęboka przemiana, nawrócenie, nie może obejść się bez tego zmagania. Bez duchowego punktu zero, w którym czujemy się bezdomni, opuszczeni, zagubieni. W tym miejscu nadzieja na wyzwolenie miesza się z nostalgią za małą stabilizacją niewolnika. Nieraz strach przed tą strefą przejścia powoduje, że wolimy pozostać w niewoli. Bóg nie zostawia nas samych w tym miejscu. On przeprowadza, daje przewodników głoszących Jego słowo niosące nadzieję. Żydzi mieli Mojżesza, teraz pojawia się Jan. Wiara w Boże obietnice pozwala przetrwać pustynię.

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”. Misja Jana zostaje opisana we fragmencie proroctwa Izajasza. Misję życiową każdego z nas można również odnaleźć w Biblii. Tam jest zapisana także droga mojego życia. Które słowo Boga odnosi się w jakiś wyjątkowy sposób do mnie, które stanowi moje życiowe motto?

„Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi”. Pomyślmy o naszych krętych drogach, przeszkodach, wybojach, a także dołach, w które wpadamy. „Gdyby móc tak nareszcie uprościć, jedną miłość wybrać z wielu miłości…” – modlił się ks. Jan Twardowski. Pointa tego wiersza mówi o tęsknocie za Bogiem, która prowadzi do prostowania naszych dróg. Adwent to czas budzenia tęsknoty za Bogiem pośrodku naszej samotności, niespełnienia, rozczarowania, pustki, zakręcenia, wszystkich psychicznych i duchowych dołów. Tak, zatęsknić za tą jedyną miłością, w której zmieszczą się wszystkie inne mniejsze, nasze ludzkie, niedoskonałe, niespełnione miłości. W niej oczyszczą się, uświęcą. Zamienią się w drogę do nieba.

Tomasz Jaklewicz („Gość Niedzielny”; 49/2012)

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A  +

– poniedziałek, 10.12Iz 35, 1-10; Ps 85; Łk 5, 17-26
– wtorek, 11.12.Iz 40, 1-11; Ps 96; Mt 18, 12-14
– środa, 12.12.Iz 40, 25-31; Ps 103; Mt 11, 28-30
– czwartek, 13.12.Iz 41, 13-20; Ps 145; Mt 11, 11-15
św. Łucji, dziewicy i męczennicy
– piątek, 14.12.Iz 48, 17-19; Ps 1; Mt 11, 16-19
św. Jana od Krzyża, prezbitera i DK
– sobota, 15.12.Syr 48, 1-4.9-11; Ps 80; Mt 17, 10-13

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Wspólnota zakonna Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej składa serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za złożone dary na utrzymanie Seminarium Duchownego Księży Chrystusowców w Poznaniu – Bóg zapłać!!!

■ Dzisiaj, o godz. 16.00, w naszej Auli, odbędzie się pierwsze spotkanie formacyjne dla mężczyzn (Mężczyźni św. Józefa).

■ Jutro (10.12.), odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne dla polskich studentów (godz. 19.30).

■ W sobotę, 15 grudnia, serdecznie zapraszamy na koncert polskich kolęd w wykonaniu chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Koncert ten odbędzie się w kościele Santa Maria della Vallicella (Chiesa Nuova). Adres: Piazza della Chiesa Nuova. Wstęp wolny. Początek: godz. 21.00.

■ W niedzielę, 16 grudnia, o godz. 19.00, w Auli św. Jana Pawla II, odbędzie się spotkanie opłatkowe, organizowane przez Stowarzyszenie INSIEME.

■ Przez cały adwent serdecznie zapraszamy na RORATY (w każdy wtorek i czwartek o godz. 18.30).

Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, szczególnie w dni powszednie. Prosimy nie odkładać adwentowej spowiedzi na ostatni moment przed świętami!

■ UWAGA: w niedzielę, 30 grudnia, zostanie odprawiona w naszym kościele, ogodz. 10.00,  Msza św. w intencji tych par małżeńskich, które w bieżącym roku obchodzą swe „okrągłe” jubileusze. Prosimy, aby te osoby zgłosiły sie do zakrystii!

■ W zakrystii można zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny!

■ W zakrystii można także nabyć kalendarze  na rok 2019.

■ Poradnictwo rodzinne (kontakt: 328 466 47 25).