Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1110 z dnia 2018-11-11


Czytanie   I:   1 Krl 17, 10-16;

Psalm   146:   Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego;

Czytanie II:   Hbr 9, 24-28;

Ewangelia:    Mk 12, 38-44;

Słowa Ewangelii według św. Marka:

           Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

 

             W centrum liturgii słowa tej niedzieli (…) jest postać ubogiej wdowy, a ściślej, jej gest: wrzuca ona do skarbony świątyni ostatnie grosze, jakie jej pozostały. Dzięki temu, że na ten gest zwrócił uwagę Jezus, stał się on przysłowiowy: «wdowi grosz» jest w istocie synonimem wielkoduszności tego, kto bez zastrzeżeń daje wszystko, co posiada, choćby posiadał niewiele. Wcześniej jednak chciałbym zwrócić uwagę na znaczenie otoczenia, w którym rozgrywa się ta scena ewangeliczna, a mianowicie świątyni jerozolimskiej, będącej religijnym centrum ludu Izraela i sercem całego jego życia. Świątynia jest miejscem publicznego i uroczystego kultu, a także pielgrzymek, tradycyjnych obrzędów i dysput rabinów, jak te między Jezusem i rabinami tamtych czasów, przytoczone w Ewangelii, w których jednak Jezus naucza ze szczególnym autorytetem — autorytetem Syna Bożego. (…) Jezus, krótko mówiąc, daje dowód swego przywiązania do świątyni jako domu modlitwy, i właśnie dlatego chce ją oczyścić, eliminując niewłaściwe obyczaje, co więcej, chce ukazać jej najgłębsze znaczenie, związane z wypełnieniem Jego tajemnicy — tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania, w której On sam staje się nową i ostateczną świątynią, miejscem spotkania Boga i człowieka, Stwórcy i Jego stworzenia. Opowieść o wdowim groszu wpisuje się w ten kontekst i prowadzi nas — gdy spojrzymy oczami Jezusa — do skupienia uwagi na drobnym, lecz znaczącym szczególe: geście bardzo ubogiej wdowy, która wrzuca dwie monety do skarbony świątyni. Także do nas, jak w tamtym dniu do uczniów, Jezus mówi: Bądźcie uważni! Przypatrzcie się dobrze temu, co robi ta wdowa, bowiem w jej geście kryje się wielka nauka; wyraża on właśnie to, co zasadniczo cechuje ludzi, którzy są «żywymi kamieniami» tej nowej świątyni, a mianowicie całkowite oddanie siebie w darze Panu i bliźniemu. Wdowa z Ewangelii, podobnie jak wdowa ze Starego Testamentu, daje wszystko, daje samą siebie, i oddaje się w ręce Boga — dla innych. Taka jest niezmienna wymowa ofiary ubogiej wdowy, którą Jezus chwali, gdyż dała więcej niż bogacze, którzy dają z tego, co im zbywa, podczas gdy ona dała wszystko, co miała na swe utrzymanie, a tym samym dała samą siebie.

Benedykt XVI (Brescia, 08.11.2009 r.)

 

              + L I T U R G I A        T Y G O D N I A  +

– poniedziałek, 12.11.

Tt 1, 1-9; Ps 24; Łk 17, 1-6

św. Jozafata, biskupa i męczennika

– wtorek, 13.11.

Tt 2, 1-8.11-14; Ps 37; Łk 17, 7-10

św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna – pierwszych męczenników Polski

– środa, 14.11.Tt 3, 1-7; Ps 23; Łk 17, 11-19
– czwartek, 15.11.Flm 7-20; Ps 146; Łk 17, 20-25
– piątek, 16.11.2 J 4-9; Ps 119; Łk 17, 26-37
– sobota, 17.11.3 J 5-8; Ps 112; Łk 18, 1-8

  

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

Dziś obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji, w duchu wdzięczności, sprawowana będzie w naszym kościele (o godz. 18.00) uroczysta Eucharystia. Po niej zapraszamy uczestników do Auli na wspólne, patriotyczne świętowanie!

■ Przez cały miesiąc listopad modlimy się za zmarłych z wypominek (można jeszcze oddać kartki w zakrystii!).

■ Jutro (12.11.), odbędzie się kolejne w tym semestrze spotkanie formacyjne dla polskich studentów (godz. 19.30).

■ W najbliższy piątek zapraszamy na wspólną adorację eucharystyczną prowadzoną przez członków chóru Gaudium Poloniae (godz. 20.00-21.00).

■ W przyszłą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Cukrzycy. Z tej racji, wraz ze Stowarzyszeniem Le Rondini, zapraszamy do naszej Auli na bezpłatne badania kontrolne.

■ W zakrystii są do nabycia kalendarze (w różnych formatach) na rok 2019.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.

           (…) Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuję Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych, związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją i komunistycznym reżimem. Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami!

papież Franciszek (Watykan, 04.11.2018 r.)