Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

TRZYDZIESTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1108 z dnia 2018-10-28


Czytanie   I:   Jr 31, 7-9;

Psalm   126:   Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas;

Czytanie II:   Hbr 5, 1-6;

Ewangelia:    Mk 10, 46b-52;

Słowa Ewangelii według św. Marka:

             Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: „Synu Dawida, ulituj się nade mną!” Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

 (…) By wyjść z doliny Jordanu do Jerozolimy, Jezus przechodzi przez Jerycho, a spotkanie z Bartymeuszem ma miejsce przy wyjściu z miasta, gdy – jak zauważa ewangelista – „Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha” (10,46), tym tłumem, który nieco później okrzyknie Jezusa Mesjaszem podczas Jego wjazdu do Jerozolimy. Właśnie przy drodze siedział i żebrał Bartymeusz, którego imię oznacza „syn Tymeusza”, jak mówi sam ewangelista. Cała Ewangelia Marka jest opisem drogi wiary, która się stopniowo rozwija w szkole Jezusa. Uczniowie są pierwszymi aktorami tej drogi odkrywania, ale są także inne osoby, które odgrywają ważną rolę, a Bartymeusz jest jedną z nich. Jego uzdrowienie jest ostatnim cudem, jakiego Jezus dokonuje przed swoją męką, i nie przypadkiem jest uzdrowieniem ślepego, to znaczy osoby, której oczy utraciły światło. Wiemy również z innych tekstów, że stan ślepoty ma w Ewangeliach brzemienne znaczenie. Przedstawia człowieka, który potrzebuje światła Bożego, światła wiary, aby naprawdę poznać rzeczywistość i kroczyć drogą życia. Istotne jest uznanie siebie za ślepca, potrzebującego owego światła. W innym wypadku zostaje się ślepcem na zawsze (por. J 9,39-41).    

Benedykt XVI  (28.10.2012 r.)

 + L I T U R G I A        T Y G O D N I A  +

– poniedziałek, 29.10.

Ef 4,32-5,8; Ps 1; Łk 13,10-17

– wtorek, 30.10.Ef 5, 21-33; Ps 128; Łk 13, 18-21
– środa, 31.10.Ef 6, 1-9; Ps 145; Łk 13, 22-30
czwartek, 01.11.

Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24; 1 J 3, 1-3; Mt 5,1-12a

uroczystość Wszystkich Świętych 

– piątek, 02.11.

Hi 19, 1. 23-27a; Ps 27; 1 Kor 15, 20-28;

Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a

Wszystkich Wiernych Zmarłych

– sobota, 03.11.Flp 1,18b-26; Ps 42; Łk 14, 1.7-11

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Jutro (29.10.) odbędzie sie pierwsze w tym semestrze spotkanie formacyjne dla POLSKICH STUDENTÓW. Serdecznie zapraszamy na godz. 19.30!

■ W czwartek, 1 listopada, przypada obowiązkowa uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia Msze św. w naszym kościele zostaną odprawione według porządku niedzielnego. Dodatkowo zostanie odprawiona Msza św. o godz. 16.00 na rzymskim cmentarzu Prima Porta (w polskiej kaplicy), a po niej zostaną pobłogosławione polskie mogiły.

■ Odjazd autokaru na Monte Cassino – spod Teatro Marcello, o godz. 8.00.

■ W piątek przypada liturgiczne wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli dzień Zaduszny. Zapraszamy na Msze św. w naszym kościele o godz. 7.15 oraz o godz. 18.30. Jest to jednocześnie pierwszy piątek miesiąca (adoracja Najśw. Sakramentu oraz okazja do spowiedzi św. – od godz. 17.30).

■ Zachęcamy do nawiedzania w te dni cmentarzy, do modlitwy za zmarłych (także w formie „wypominek”). Przypominamy, że nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych (od południa) oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto, możemy uzyskać odpust zupełny (pod zwykłymi warunkami) od 1 do 8 listopada za nawiedzenie z modlitwą cmentarza (również grobów, które znajdują się w bazylikach i innych kościołach). Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie dla jednej osoby zmarłej.

■ Z tyłu kościoła (na bocznych ołtarzach) wyłożone są kartki wypominkowe, na których wypisujemy imiona i nazwiska zmarłych, za których będziemy się modlić w listopadzie. Proszę czytelnie je wypisać, a następnie oddać w zakrystii.

■ Ojciec św. Franciszek odprawi w Dzień Zaduszny (02.11.) Mszę św. za zmarłych na rzymskim cmentarzu Laurentino (o godz. 16.00).

■ W sobotę, 3 listopada, zapraszamy serdecznie wszystkich członków Liturgicznej Służby Ołtarza na kolejną zbiórkę ministrancką (godz.17.15).

■ Również w sobotę, 3 listopada, o godz. 19.15, odbędzie się spotkanie lektorek i lektorów z naszej wspólnoty.

■ W niedzielę, 4 listopada, na kolejne spotkanie z cyklu „Kobiety w  Biblii”,  zaprasza s. dr Krystyna Szweda (Aula, godz. 11.00).

■ W przyszłą niedzielę, Msza św. o godz. 12.00, sprawowana będzie w intencji Żywego Różańca (po niej – zmiana tajemnic).

■ W najbliższą niedzielę, zapraszamy do naszego kościoła na godz. 19.00 na wieczór uwielbienia.

■ Pragnąc zainicjować nową formę duszpasterstwa dla mężczyzn z naszej wspólnoty, zapraszamy serdecznie w poniedziałek (05.11.) na godz. 20.00 do naszej Auli wszystkich panów, na spotkanie z promotorami Ruchu Mężczyzn św. Józefa!

■ Ukazał się nowy numer czasopisma „Joannes Paulus II, Święty Papież” – dostępny w witrynie portiera na dziedzińcu kościoła.

■ Informujemy, że w sobotę, 10 listopada (od godz. 10.00 do 21.00), można wziąć udział w rekolekcjach w języku polskim, które odbędą się w kościele pw. św. Piusa X (Via Attilio Friggeri 87). Poprowadzi je ks. Jacek Skowroński, propagator nowenny pompejańskiej.

■ W zakrystii są do nabycia kolorowe kalendarze ścienne na rok 2019 (z wizerunkami papieża Franciszka oraz św. Jana Pawła II). Cena: 4 euro.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.