Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1103 z dnia 2018-09-23


Czytanie  I:    Mdr 2, 12. 17-20;

Psalm   54:     Bóg podtrzymuje całe moje życie;

Czytanie II:   Jk 3, 16 – 4, 3;

Ewangelia:    Mk 9, 30-37;

Słowa Ewangelii według św. Marka:

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

■       ■       ■       ■       ■

             Marek notuje piękną scenę. Jezus chcąc ukazać uczniom właściwą drogę do wielkości, „wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje…” (Mk 9, 35). Innymi słowy, kto otoczy opieką dziecko, kto potrafi dla niego żyć, jego dobru poświęcić swe siły, czas, pieniądze — ten jest wielki. Zamiast rywalizować między sobą zajmijcie się dzieckiem, przyjmijcie dziecko, otoczcie je miłością. Słowa Jezusa „przyjąć dziecko w imię moje” znaczą „w imię miłości”.

Warto zauważyć, że jest to jedyna scena w Ewangelii mówiąca o tym, że ktoś jest w objęciach Jezusa. Marek wspominając bezimienne dziecko notuje, że Jezus „objął je swymi ramionami”.

Chrześcijanie pierwszych wieków wzięli bardzo na serio wezwanie Chrystusa. Nie tylko przyjmowali z miłością swoje dzieci — wszystkie, jakie się poczęły, ale potrafili stworzyć warunki potrzebne do wychowania dzieci porzuconych przez pogan. Potrafili objąć je swymi ramionami.

Przyjęcie dziecka to autentyczne wyzwolenie z egoizmu. Można to obserwować w rozwoju miłości małżeńskiej, której ciągle zagraża egoizm we dwoje.

Każdy chrześcijanin winien w swoim życiu przyjąć dziecko i objąć je swoimi ramionami jak drogocenny skarb. Do tego Chrystus wzywa każdego ucznia. Winni to uczynić nie tylko małżonkowie, ale i siostra zakonna, samotny człowiek, kapłan. Chrystus objął dziecko miłością zbawczą. Do takiej postawy winien dorastać każdy Jego uczeń. Aby to ułatwić, Jezus utożsamia siebie z dzieckiem: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje”(…).

                                                                                                                                                             ks. Edward Staniek

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A  +

– poniedziałek, 24.09.Prz 3, 27-35; Ps 15; Łk 8, 16-18
– wtorek, 25.09.Prz 21, 1-6. 10-13; Ps 119; Łk 8, 19-21
– środa, 26.09.Prz 30, 5-9; Ps 119; Łk 9, 1-6
– czwartek, 27.09.

Koh 1, 2-11; Ps 90; Łk 9, 7-9

św. Wincentego à Paulo, prezbitera

– piątek, 28.09.

Koh 3, 1-11; Ps 144; Łk 9, 18-22

św. Wacława, męczennika

– sobota, 29.09.

Dn 7, 9-10. 13-14; Ps 138; J 1, 47-51

św. archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

■ W najbliższy piątek (28.09.), o godz. 19.00, zapraszamy na koncert „Śladami wybitnych polskich kompozytorów – z okazji 100-lecia niepodległości Polski” (Aula św. Jana Pawła II).

 ■ W przyszłą niedzielę (30.09.), w czasie Mszy św. o godz. 12.00., Arcybiskup Jan R. Pawłowski udzieli młodzieży z naszej wspólnoty sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

■ Trwają zapisy dzieci, które pragną w przyszłym roku przystąpić do Pierwszej Komunii św. Serdecznie zapraszamy. Termin zapisów upływa 30 września!!! Tego dnia odbędą się pierwsze, obowiązkowe zajęcia (w salce – o godz. 10.00, potem Msza św. o godz. 11.00). Przyjmujemy również zapisy młodzieży, która przystąpi do bierzmowania w r. 2020.

■ Wznawiamy lekcje religii dla dzieci pokomunijnych (chodzi o dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii w latach 2016-2018). Zapisy w zakrystii – do końca września.

■ W pierwszą niedzielę października (07.10.) udajemy się tradycyjnie na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Wyjazd o godz. 7.00 spod dworca „Piramide”; koszt: 20 euro. Zapisy w zakrystii. Zapraszamy!

■ W ostatnią niedzielę października (28.10.) organizujemy, pod kierunkiem ks. Jacka, jednodniową pielgrzymkę do Orvieto (m.in. najpiękniejsza katedra Umbrii, miejscowość związana z powstaniem uroczystości Bożego Ciała), Bolseny (miejsce cudu eucharystycznego) oraz Bagnoregio (malownicze miasteczko ze średniowieczną zabudową, gdzie urodził się św. Bonawentura). Zapisy w zakrystii. Zapraszamy!

■ Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej (w zakrystii).

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.