Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1102 z dnia 2018-09-16


Czytanie  I:    Iz 50, 5-9a

Psalm 116A: W krainie życia będę widział Boga

Czytanie II:   Jk 2, 14-18

Ewangelia:    Mk 8, 27-35

           Słowa Ewangelii według św. Marka:

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”. On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”.

■         ■         ■         ■         ■

Jezus uwzględniając (…) skłonność ludzkiej natury do naśladowania innych wzywa, by ten, kto chce wybrać Go na Mistrza, skoncentrował uwagę na Jego naśladowaniu. Pouczenia Proroka z Nazaretu były nastawione na wezwanie do naśladowania. Jezus nie zabiegał o wielką wiedzę swoich uczniów, dlatego nie szukał ich na żadnej uczelni. Jemu chodziło o ukształtowanie serc szczęśliwych, a to dokonuje się przez systematyczne wędrowanie za kimś, kto już jest szczęśliwy i zna drogę do szczęścia. Żyjemy w świecie proponującym bardzo różnorodne drogi do szczęścia. Ciągle stawia się przed nami innych bohaterów. Gubią się w tym nawet ludzie doświadczeni. Jedynym rozwiązaniem, by nie zginąć zupełnie w gąszczu reklamowanych, ciągle nowych wzorców, jest tak bliskie podejście do Jezusa, by móc Go naśladować. On jest niezawodnym pionem, w zestawieniu z którym można sprawiedliwie spojrzeć na każdego człowieka. Można też skutecznie kształtować tę postawę własnego serca, która uszczęśliwia człowieka. To jedynie pewne ułożenie życia. Wszyscy inni wyprowadzą na bezdroża. On jeden, Jezus z Nazaretu, prowadzi bezbłędnie do wolności, prawdy, miłości, szczęścia. Jeśli zaś ktoś zostanie oczarowany tym zdumiewającym Wzorcem, sam nie wiedząc o tym, zacznie podprowadzać innych do Jezusa. Staje się to na zasadzie promieniowania wartościami, których poszukuje ludzkie serce. (…)

                                                                                                                                                        ks. Edward Staniek

 

+ L I T U R G I A        T Y G O D N I A  +

– poniedziałek, 17.09.1 Kor 11, 17-26. 33; Ps 40; Łk 7, 1-10
– wtorek, 18.09.

Mdr 4, 7-15; Ps 148; Łk 2, 41-52

św. Stanisława Kostki, zakonnika

– środa, 19.09.1 Kor 12, 31 – 13, 13; Ps 33; Łk 7, 31-35
– czwartek, 20.09.

1 Kor 15, 1-11; Ps 118; Łk 7, 36-50

św. Andrzeja Tim Taegon, prezbitera, Pawła Hong Chasang i Towarzyszy

– piątek, 21.09.

Ef 4, 1-7. 11-13; Ps 19; Mt 9, 9-13

św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

– sobota, 22.09.1 Kor 15, 35-37. 42-49; Ps 56; Łk 8, 4-15

 

= O G Ł O S Z E N I A        D U S Z P A S T E R S K I E =

Od dzisiejszej niedzieli (16.09.) wracamy do przedwakacyjnego układu Mszy św. w naszym kościele (7.15, 8.30, 10.00, 11.00, 12.00, 18.00).

 ■ Od jutra Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji dla Pielgrzymów czynne będą: w poniedziałki – od 16.00 do 17.30, we wtorki – od 9.00 do 12.30 oraz od 16.00 do 17.30, w środy – od 16.00 do 17.30, w czwartki – od 9.00 do 12.30 oraz od 16.00 do 17.30 i w piątki – od 16.00 do 17.30.

■ W środy zapraszamy na godz. 18.00 na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz modlitwę za zmarłych, a w czwartki na godz. 18.00 zapraszamy na wspólny różaniec (za wstawiennictwem NMP i św. Jana Pawła II).

■ Wszystkich chętnych zapraszamy do zasilenia szeregów naszego parafialnego chóru Gaudium Poloniae (zgłoszenia u s. Martyny).

Rozpoczęliśmy zapisy dzieci, które pragną w przyszłym roku przystąpić do Pierwszej Komunii św. Serdecznie zapraszamy. Termin zapisów upływa 30 września!!! Tego dnia odbędą się pierwsze zajęcia (w salce, o godz. 10.00, potem Msza św. o godz. 11.00).

■ Pragniemy wznowić katechezę dla dzieci pokomunijnych (chodzi o dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii w latach 2016-2018). Zapisy w zakrystii – do końca września.

■ W najbliższą niedzielę (23.09.) wznowimy spotkania dla kobiet, które prowadzi s. dr Krystyna Szweda (aula, od godz. 11.00).

■ Bierzmowanie w naszej wspólnocie będzie miało miejsce  w niedzielę 30 września, w czasie Mszy św. o godz. 12.00.

Zakończenie ogłoszonego konkursu  wiedzy o św. Stanisławie Kostce odbędzie się 21 października.

■ Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej (w zakrystii).

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.