Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1099 z dnia 2018-08-26


Czytanie I: Prz 8, 22-35;
Psalm 30: Tyś wielką chlubą naszego narodu
Czytanie II: Ga 4, 4-7;
Ewangelia: J 2, 1-11

Słowa Ewangelii według św. Jana:
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Oto Słowo Pańskie

■ ■ ■ ■ ■

Jako rozważanie, polecamy refleksje na temat ewangelii z 21 niedzieli zwykłej, kończące nauczanie Pana Jezusa o wartości Eucharystii…

Kiedy naród żydowski przeszedł przez Jordan i miał wejść do ziemi obiecanej, Jozue postawił przed nim dylemat: albo zbratać się z bałwochwalcami, albo wybrać Pana (Joz 24, 1-2a. 15-18). Innymi słowy: albo Bóg, albo bóstwa. Odpowiedź jest jednomyślna: „Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć bóstwom obcym!… My chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem”. Niestety, w praktyce jak to już miało miejsce w przeszłości, Izrael nie przestanie wahać się między wiernością Bogu a bałwochwalstwem. Na zakończenie długiego przemówienia o; ”chlebie Życia”, również Jezus stawia swoich słuchaczy przed wyborem: albo iść za Nim przyjmując tajemnicę Jego Ciała i Krwi danych ludziom na pokarm, albo odejść od Niego. Nie tylko Żydzi zgorszyli się Jego słowami, także „wielu spośród Jego uczniów” szemrało: „trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?”. A Jezus, zamiast zmienić sposób mówienia, podkreśla konieczność wiary. Bez wiary, bez Ducha Świętego, który oświeca i ożywia, nawet tajemnica Ciała Chrystusowego może pozostać „ciałem”, które nic nie pomaga duchowi i nie daje życia. Bez wiary człowiek może słyszeć Chrystusa mówiącego o ciele i krwi, może widzieć chleb i wino, lecz nie zrozumie wielkiej rzeczywistości ukrytej w tych słowach i w tych znakach. Z powodu tego odrzucenia „wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło”. Zadziwiające, że Pan nie czyni nic, aby ich zatrzymać, lecz zwracając się do Dwunastu pyta: „Czyż i wy chcecie odejść?”. Tajemnica Chrystusa jest jedna i niepodzielna: albo się ją przyjmuje całkowicie, albo odrzucając jej jeden szczegół, zaprzecza się wszystkiemu. Ani współczucie dla niewierzących, ani pragnienie pociągnięcia braci oddalonych nie może usprawiedliwić pomniejszenia tego, co Jezus powiedział w odniesieniu do Eucharystii. Nikt więcej niż On nie umiłował ludzi i nie pragnął ich zbawienia; jednak wolał stracić „wielu” uczniów raczej, niż złagodzić chociażby jedno ze swoich słów. Kto wybrał Chrystusa, może tylko odpowiedzieć jak Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”. W taki sposób wiara będzie trwała poprzez wieki, odróżniając prawdziwych uczniów Chrystusa.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

+ LITURGIA TYGODNIA +

– poniedziałek, 27.08. 2 Tes 1,1-5.11b; Ps 96,1-2.Mt 23,1.13-22 Wspomnienie Św. Moniki
– wtorek, 28.08. 2 Tes 2,1-3a.; Ps 96,10.11-1 Mt 23,23-26 Wspomnienie Św. Augustyna
– środa, 29.08. Jr 1, 17-19; Ps 71, 1-2. 3-4a. Mk 6, 17-29 Wspomnienie śmierci Jana Chrzciciela
– czwartek, 30.08. 1 Kor 1, 1-9; Ps 145, 2-3. 4-5; Mt 24, 42-51
– piątek, 31.08. 1 Kor 1, 17-25; Ps 33, 1-2. 4-5; Mt 25, 1-13
– sobota, 01.09. 1 Kor 1, 26-31; Ps 33, 12-13; Mt 25, 14-30

= OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE =

■ Przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września, obowiązuje w naszym kościele wakacyjny porządek Mszy św.:
8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.
Nie będzie Mszy świętych o godz. 7.15 oraz o 12.00.

■ Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji Pielgrzymów, czynne będą w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień – aż do połowy września):
– we wtorki i czwartki, od godz. 9.00 do 12.30 oraz od 16.00 do 17.30, a w poniedziałki, środy oraz piątki – w razie potrzeby – bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

■ Stowarzyszenie „Le Rondini”, we współpracy z Ambasadą RP przy Stolicy Apostolskiej i Duszpasterstwem przy kościele św. Stanisława ogłasza KONKURS WIEDZY NA TEMAT ŚW. STANISŁAWA KOSTKI w 450.rocznicę jego śmierci. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Regulamin i formularze z pytaniami można odebrać i złożyć w zakrystii i w biurze parafialnym.
■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96). Gorąco polecamy!!!

■ Osoby, które zamawiały Mszę św. 5 września, proszone są o pilny kontakt z zakrystią.

■ Przypomina się młodzieży z gupy przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, tym którzy powinni zaliczyć egzamin dopuszczający o, jak najszybszym kontakcie z Ks. Antonim i uzgodnieniu daty zaliczenia, aby nie zostawiać tego faktu na ostatnie dni przed Bierzmowaniem…

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 25.