Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1093 z dnia 2018-07-15


Słowa Ewangelii według św. Marka:
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im. żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”. I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

 

Czytanie I:

 Am 7, 12-15    

Psalm 139:

 Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Czytanie II:

 Ef 4, 1-6          
Ewangelia: Mk 6, 7-13    

 

     Chrystus uczynił wybranych ludzi posłańcami Boga. Idąc z Dobrą Nowiną z góry wiedzieli, że jedni ją przyjmą, drudzy odrzucą. Zostali do tego przygotowani przez samego Mistrza. Rzecz znamienna, Jezus troszczy się o jednych i drugich. Chodzi Mu o to, by odrzucający Nowinę przekazaną przez Boga wiedzieli, co robią, aby za swą postawę wzięli pełną odpowiedzialność. Dlatego poleca uczniom, by w godzinie odrzucenia łaski „strząsnęli proch z nóg swoich na świadectwo dla nich”.

      W długim szeregu proroków i sprawiedliwych Izraela Jan Chrzciciel z woli Opatrzności znalazł się tuż przed Mesjaszem, aby przygotować Mu drogę, nauczając i dając świadectwo swoim życiem.

    Z odrzuceniem wiadomości o zbawieniu nie jest tak jak z rezygnacją z kupna miotły. Czasem jeszcze dziś można obserwować wędrownego sprzedawcę mioteł. Puka i grzecznie ofiaruje swe wyroby. Jedni kupują, inni stwierdzają, że miotła jest im niepotrzebna i zamykają drzwi. Posłaniec Boga ofiaruje wielką wartość. Człowiek, do którego się zwraca, odpowiada zarówno za jej przyjęcie, jak i za odrzucenie. Jezus chce, by odrzucający wiedzieli, co czynią, i każe zostawić na ich progu proch strząśnięty z nóg posłańca. Ten proch ma świadczyć o niewykorzystanej szansie. Bóg miał im coś bardzo ważnego do powiedzenia, a oni nie chcieli słuchać. Aby kiedyś nie mieli pretensji do Niego, że nie zapukał, nie przyszedł — Jezus każe zostawić na ich progu proch. Ten proch będzie świadczył przeciw nim. (…)

      To konkretne wskazanie jest ważne nie tylko dla odmawiających przyjęcia daru łaski, lecz i dla posłańca. On musi być świadom, że odrzucenie łaski wcale nie musi dokonywać się z jego winy. Mimo dobrze wykonanego zadania przez posłańca, dar Boga może być odrzucony. (…)

      Sprzedający miotły może być tolerancyjny. Głosiciel Ewangelii musi dbać o to, by ludzie wiedzieli, z czego rezygnują. Miotła może być w domu i może jej nie być — choć trudno sobie dom bez miotły wyobrazić. Łaska Boża natomiast jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Rezygnacja z niej decyduje o całej wieczności człowieka. (…)

     ks. Edward Staniek (www.mateusz.pl)

+ L I T U R G I A T Y G O D N I A +

 

 

– poniedziałek, 16.07. Iz 1,10-17; Ps 50; Mt 10,34-11,1         
NMP z Góry Karmel
– wtorek, 17.07.   Iz 7,1-9; Ps 48; Mt 11,20-24         
– środa, 18.07.      Iz 10,5-7.13-16; Ps 94; Mt 11,25-27        
– czwartek, 19.07.     Iz 26,7-9.12.16-19; Ps 102; Mt 11,28-30
– piątek, 20.07.     Iz 38,1-6.21-22.7-8; Iz 38, 10-16; Mt 12,1-8        
– sobota, 21.07.    Mi 2,1-5; Ps 10; Mt 12,14-21         

                                                                                                

= O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ Przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września, obowiązuje w naszym kościele wakacyjny porządek Mszy św.: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96). Gorąco polecamy!!!

■ Młodzież zainteresowaną wyjazdem do Polski na Kongres Młodzieży Polonijnej – prosimy o kontakt z duszpasterzami! Więcej szczegółów na stronie: www.kongresmp.pl

■ Osoby, które zamawiały Mszę św. na 31 sierpnia, proszone są o pilny kontakt z zakrystią.

■ Na stronie internetowej Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego (www.ide.chrystusowcy.pl), można zapoznać się z informacjami na temat Mszy św. w języku polskim, sprawowanych w różnych krajach świata.

■ Polecamy najnowsze numery „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” i „Miłujcie się”, a także ciekawe pozycje książkowe – do nabycia w zakrystii.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

      Niech nikt nie ulega pokusie traktowania czasu wolnego jako odpoczynku od wartości. Przeciwnie, należy krzewić etykę turystyki. Chrześcijanie — organizatorzy turystyki i turyści — niech starają się zawsze przenikać tę dziedzinę duchem ewangelicznym, pomni na słowa Chrystusowej zachęty: Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim (Łk 10, 5-6). (…)

     św. Jan Paweł II

 

Kościół św. Stanisława B.M. via delle Botteghe Oscure 15, 00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:
tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar
ks. Jacek Staniek  SChr

 -tel. 06 679 53 47 wewn. 213
-tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, wt. i czw.: 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com