Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1091 z dnia 2018-07-01


Słowa Ewangelii według św. Marka:
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: „Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: „Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. Zaraz też ustał jej krowotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: „Kto dotknął się mojego płaszcza?” Odpowiedzieli Mu uczniowie: „Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: “Kto się Mnie dotknął?”. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości”. Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: „Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela ?” Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: „Nie bój się, tylko wierz”. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: “Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi”. I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum”, to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

 

Czytanie I:

 Mdr 1, 13-15; 2, 23-24    

Psalm 139:

 Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Czytanie II:

 2 Kor 8, 7.9.13-15          
Ewangelia: Mk 5, 21-43    

 

     „Scena uzdrowienia kobiety rozgrywa się w drodze Jezusa do domu chorej córki Jaira. Oboje, cierpiąca na krwotok niewiasta i bezradny wobec śmiertelnej choroby dziecka ojciec, zawierzyli Mistrzowi z Nazaretu.Wiara to skarb niesamowity. (…) Kobieta powiedziała sobie: „Żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. A gdy to stało się faktem, Jezus wyjaśnia, czemu zawdzięcza swe uzdrowienie: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!” Potęga wiary, podobnie jak potęga miłości, jest jeszcze wciąż nieodkrytą szansą człowieka. Nie cenimy wiary. Pokładamy ufność w pieniądzach, majątku, wiedzy, ludziach na stanowiskach, a nie doceniamy potęgi wiary. Tymczasem jedno dotknięcie Boga aktem wiary może ocalić człowieka znajdującego się w sytuacji zupełnie beznadziejnej. Jest to bowiem poddanie się promieniowaniu samego Boga, źródła życia i świętości.
     ks. Edward Staniek (www.mateusz.pl)

+ L I T U R G I A T Y G O D N I A +

 

– poniedziałek, 02.07. Am 2,6-10.13-16 ; Ps 50; Mt 8, 18-22         
– wtorek, 03.07.  2 Krl 19, 9b-35a. 36; Ps 48; Mt 7, 6. 12-14         
św. Tomasza, apostoła
– środa, 04.07. Am 5,14-15.21-24; Ps 50; Mt 8,28-34        
– czwartek, 05.07.  Am 7,10-17; Ps 19,8-9.10-11; Mt 9,1-8
– piątek, 06.07.    Am 8, 4-6. 9-12; Ps 119; Mt 9, 9-13                                          
bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy           
– sobota, 07.07. Am 9,11-15; Ps 85; Mt 9,14-17         

                                                                                                

= O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E =

 

■ Dzisiaj, po Mszy św. o godz. 11.00. – zmiana tajemnic dla członków Żywego Różańca.

Od dziś – przez cały lipiec, sierpień, aż do połowy września – obowiązuje w naszym kościele wakacyjny porządek Mszy św. niedzielnych:
8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00. Nie będzie Mszy świętych o godz. 7.15 oraz o 12.00.

Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji Pielgrzymów, czynne będą w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień – aż do połowy września): we wtorki i czwartki, od godz. 9.00 do 12.30 oraz od 16.00 do 17.30, a w poniedziałki, środy oraz piątki – w razie potrzeby – bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

■ Najbliższy piątek, to pierwszy piątek miesiąca. Tego dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi św. – od godz. 17.30. Bezpośrednio przed wieczorną Mszą św. – nabożeństwo ku czci Bożego Serca.

■ W miesiącu lipcu nie ma środowych audiencji generalnych.

■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96). Gorąco polecamy!!!

Osoby, które zamawiały Mszę św. na 28 sierpnia lub 5 września, proszone są o pilny kontakt z zakrystią.

■ Polecamy najnowsze numery „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” i „Miłujcie się”, a także ciekawe pozycje książkowe – do nabycia w zakrystii.

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

■ Wszystkim rozpoczynającym wakacje, udającym się na urlopy życzymy pięknego wypoczynku, a gościom przebywającym w Wiecznym Mieście – niezapomnianych przeżyć!

 

Kościół św. Stanisława B.M. via delle Botteghe Oscure 15, 00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:
tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar
ks. Jacek Staniek  SChr

 -tel. 06 679 53 47 wewn. 213
-tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, wt. i czw.: 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com