Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

JEDENASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

Biuletyn nr 1089 z dnia 2018-06-17


Słowa Ewangelii według św. Marka:

Jezus mówił do tłumów:  “Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: “Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

 

Czytanie    I: Ez 17, 22-24    
Psalm 92 (91): Dobrze jest dziękować Panu
Czytanie   II: 2 Kor 5, 6-10          
Ewangelia : Mk 4, 26-34     

Człowiek jest jak ziarno rzucone w ziemię, które czeka długa przygoda wzrostu, aż nadejdzie czas dojrzewania pełnych kłosów. Rolnik musi umieć czekać. Nie można mieć pretensji do zboża w maju, iż nie nadaje się ono do żniwa. Podobnie jest z człowiekiem od strony życia duchowego. Można jedynie obserwować, czy rośnie. Czas owocowania nadejdzie.

Człowiek jest podobny do drzewa. Ono ma długi czas na wzrost, zanim pojawią się na nim owoce. A nawet wówczas, gdy ogrodnik cieszy się tym drzewem, gdy zrywa jego owoce, nie dziwi się, że niektóre z nich są małe lub zniszczone przez robaki. Człowiek dojrzały wśród wielu wspaniałych owoców może wydać i takie, których on sam się wstydzi, które świadczą o jakiejś jego niedojrzałości. Dojrzałość nie jest wartością stałą.

Zdarza się, że ludzie zdumiewający otoczenie swą aktywnością i sukcesami w jakimś momencie przeżywają głęboki kryzys i stają się jak drzewo nieurodzajne. Otoczenie często potępia takiego człowieka, ale czy potępia go Jezus? Dojrzałość nie jest wolna od kryzysów, tylko sobie nieco łatwiej i spokojniej z nimi radzi.

W Ewangelii trzeba dostrzec piękny ideał człowieka dojrzałego, pozostającego w harmonii ze Stwórcą, sobą i otoczeniem, ale trzeba przede wszystkim dostrzec realizm drogi wiodącej do tej dojrzałości. Wszyscy uczniowie Jezusa są w drodze i żaden z nich tu na ziemi nie jest w stu procentach doskonały. O jego wartości decyduje to, czy tą drogą wędruje, czy na niej stoi, czy też zmęczony jej trudem zawrócił i schodzi w stronę coraz większej niedojrzałości.

  1. Edward Staniek   (www.mateusz.pl)

+ L I T U R G I A T Y G O D N I A +

 

-poniedziałek, 18.06. 1 Krl 21, 1b-16; Ps 5; Mt 5, 38-42      
-wtorek, 19.06. 1 Krl 21, 17-29; Ps 51; Mt 5, 43-48   
-środa, 20.06. 2 Krl 2, 1. 6-14; Ps 31; Mt 6, 1-6. 16-18  
-czwartek, 21.06. 21.06. Syr 48, 1-14; Ps 97; Mt 6, 7-15
św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
-piątek, 22.06. 2 Krl 11, 1-4. 9-18. 20a; Ps 132; Mt 6, 19-23   
-sobota, 23.06. 2 Krn 24, 17-25; Ps 89 ; Mt 6, 24-34        

 

= O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Dzisiaj od godz. 16.30 – adoracja dla grupy modlitewnej Salvator. Natomiast za tydzień (24.06.), odbędzie się ostatnie w tym roku duszpasterskim spotkanie tejże wspólnoty.

 

■ Dziś, po Mszy św. o godz. 18.00 – ks. Antoni zaprasza na spotkanie uczestników niedawnej pielgrzymki do Fatimy.

 

■ W poniedziałek, na godz. 20.00, zapraszamy serdecznie polskich studentów na  spotkanie formacyjne.

 

■  W przyszłą niedzielę,  członkowie Żywego Różańca, wraz ze swym opiekunem – ks. Jackiem, udają się na jednodniową pielgrzymkę do sanktuarium Miłości Miłosiernej w Collevalenza (koszt: 20 euro; zapisy u zelatorki – p. Krystyny Ligęzkiej).

 

■ W niedzielę za tydzień, o godz.10.00,  zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodzin, a po niej odbędzie się tradycyjnie spotkanie w Auli.

 

■ Od niedzieli 1 lipca, aż do połowy września, obowiązuje w naszym kościele wakacyjny porządek Mszy św.: 8.30, 10.00, 11.00 oraz 18.00.

Wyjątkowo 01 .07. będzie także Msza św. o godz. 7.15.

Kancelaria Parafialna oraz Biuro Informacji Pielgrzymów, czynne będą we wspomnianym okresie: we wtorki i czwartki, od godz. 9.00 do 12.30 oraz od 16.00 do 17.30, a w poniedziałki, środy oraz piątki – w razie konieczności – bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

 

■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej. Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96). Gorąco polecamy!!!

 

■ Młodzież zainteresowaną wyjazdem do Polski na Kongres Młodzieży Polonijnej – prosimy o kontakt z duszpasterzami! Więcej szczegółów na stronie: www.kongresmp.pl

 

■ Rozpoczynamy zapisy młodzieży na dwuletni kurs przygotowujący do sakramentu bierzmowania.

 

■ Po wakacjach pragniemy reaktywować katechezę dla dzieci pokomunijnych (zajęcia odbywałyby się raz w miesiącu). Gorąco zapraszamy!

 

■ Osoby, które zamawiały Mszę św. na 28 sierpnia lub 5 września, proszone są o pilny kontakt z zakrystią!

 

■ Polecamy najnowsze numery „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” i „Miłujcie się”, a także ciekawe pozycje książkowe – do nabycia w zakrystii.

 

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

Kościół św. Stanisława B.M. via delle Botteghe Oscure 15, 00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:
tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar
ks. Jacek Staniek  SChr
 -tel. 06 679 53 47 wewn. 213
-tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, wt. i czw.: 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com