Duszpasterstwo Polaków w Rzymie

Kościół pw. św. Stanisława B.M.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Biuletyn nr 1085 z dnia 2018-05-20


Słowa Ewangelii według św. Jana:
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.”     

        Obchodzimy dziś uroczystość Pięćdziesiątnicy, prastare żydowskie święto, które było wspomnieniem Przymierza, zawartego przez Boga ze swoim ludem na górze Synaj (por. Wj 19). Stało się ono także świętem chrześcijańskim właśnie ze względu na to, co wydarzyło się przy tej okazji, pięćdziesiąt dni od Paschy Jezusa. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że uczniowie zgromadzili się na modlitwie w Wieczerniku, gdy zstąpił na nich z mocą Duch Święty jako wiatr i jako ogień. Wówczas zaczęli oni głosić w wielu językach dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa (por. 2, 1-4). Był to „chrzest w Duchu Świętym”, który zapowiadał już Jan Chrzciciel: „Ja was chrzczę wodą – mówił do tłumu – lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie… On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3, 11). W istocie cała misja Jezusa miała na celu obdarzenie ludzi Duchem Bożym i ochrzczeniem ich w Jego odradzającym „obmyciu”. Nastąpiło to wraz z Jego uwielbieniem (por. J 7, 39), to jest przez Jego śmierć i zmartwychwstanie: wówczas Duch Boży został rozlany w sposób obfity, niczym wodospad zdolny oczyścić każde serce, zgasić pożar zła i rozpalić na świecie ogień Bożej miłości.

             Dzieje Apostolskie ukazują Zesłanie Ducha Świętego jako wypełnienie tej obietnicy, a zatem jako uwieńczenie całej misji Jezusa. On sam, po swym zmartwychwstaniu, nakazał uczniom, by pozostali w Jerozolimie, ponieważ – jak powiedział – „wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1, 5); i dodał: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8).

         Zesłanie Ducha Świętego jest więc w sposób szczególny chrztem Kościoła, który podejmuje swe powszechne posłannictwo, poczynając od ulic Jerozolimy, przez cudowne przepowiadanie w różnych językach ludzkości.

 

          Benedykt XVI  (2008 r.; www.ekai.pl)

Czytanie    I:            Dz 2,1–11     
Psalm     104:           Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Czytanie  II:             Ga 5,16-25
Ewangelia :              J 15 26-27; 16,12-15        

+ L I T U R G I A      T Y G O D N I A +

-poniedziałek, 21.05.          Rdz 3, 9-15. 20; Ps 87; Dz 1, 12-14; J 2, 1-11

                                               Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła 

-wtorek, 22.05.                     Jk 4, 1-10; Ps 55 ; Mk 9, 30-37                                           

-środa, 23.05.                       Jk 4, 13-17; Ps 49; Mk 9, 38-40

-czwartek, 24.05.                  Jr 31, 31-34; Ps 110; Mk 14, 22-25

                                               Jezusa Chrystusa,

Najwyższego i Wiecznego Kapłana

-piątek, 25.05.                       Jk 5, 9-12; Ps 103; Mk 10, 1-12                              

-sobota, 26.05.                      Jk 5, 13-20; Ps 141; Mk 10, 13-16

           św. Filipa Nereusza, prezbitera
 


      = O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E =

■ Ze względu na Festa dei Popoli oraz Rzymskie Forum Charyzmatyczne w Bazylice św. Pawła za Murami, zostaje odwołane dzisiejsze spotkanie grupy modlitewnej Salvator!

 

■ Serdecznie gratulujemy członkom chóru Gaudium Poloniae  oraz Super-Scholi, którzy w ramach Rzymskiego Festiwalu Muzyki Liturgicznej zaprezentowali nowy hymn ku czci św. Stanisława („Victor sub gladio”), autorstwa Agnieszki Nowak-Samengo i zakwalifikowali się do koncertu galowego, który odbędzie się dziś o godz. 20.00. Adres: Parrocchia S. Giovanni Battista de la Salle al Torino, via del’ Orsa Minore 59). Istnieje możliwość wysłuchania tego koncertu w programie RADIOPIU!!!

 

 Przez cały miesiąc maj zapraszamy na nabożeństwa maryjne (pół godziny przed wieczorną Mszą św.).

 

■ W poniedziałek, o godz. 20.00, odbędzie się spotkanie formacyjne dla polskich studentów.

 

■ Przypominamy, że trwa nabór do naszej Katolickiej Szkoły Podstawowej! Szczegółowe informacje można uzyskać u pani dyrektor Joanny Chojnackiej (340 149 50 96).

 

■ Dziś doroczne FESTA DEI POPOLI. Punktem centralnym jest Eucharystia o godz. 12.00, w Bazylice św. Jana na Lateranie. Po liturgii przewidziana jest degustacja smakołyków z różnych stron świata, konkurs na najpiękniejszy strój regionalny i inne atrakcje!

 

■ W sobotę 26 maja, zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich Rodaków z Rzymu i okolic, na dziękczynną pielgrzymkę do maryjnego sanktuarium Divino Amore, z racji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. PROGRAM: przybywamy na godz. 15.00.  Godz. 15.15 – nabożeństwo maryjne; od 16.00 do 17.00 – okazja do spowiedzi św.; godz. 16.30 – wspólny różaniec (prowadzi Katolicka Szkoła Podstawowa); godz. 17.30 – uroczysta Msza św; po liturgii (jeśli pogoda będzie sprzyjająca) część muzyczno-artystyczna na placu przy sanktuarium w połączeniu z piknikiem (zabieramy własne wiktuały).

 

■ W najbliższą niedzielę Msza św. o godz. 10.00 zostanie odprawiona w intencji rodzin. Bezpośrednio po niej, spotkanie w naszej Auli.

 

■W niedzielę za tydzień, w czasie Mszy św. o godz. 11.00, świętować będziemy Rocznicę Pierwszej Komunii św.

 

■ Poradnictwo rodzinne – telefon: 328 466 47 75.

 

kościół    św.  Stanisława    B.M.

 via delle Botteghe Oscure 15,  00186 Roma

Rektor – ks. prałat Paweł Ptasznik

kontakt w sprawach parafialnych:

tel. 06 679 53 47;   e-mail: parafiaroma@gmail.com

ks. Antoni Pyznar         –   tel. 06 679 53 47 wewn. 213

ks. Jacek Staniek  SChr  –   tel. 06 679 53 47 wewn. 212

Biuro Informacji dla Pielgrzymów:

tel. 06 679 53 47 wewn. 222

pon.-pt.: 16.00-17.30, a we wt. i czw. także od 9.00 do 12.30

www.duszpasterstwopolakowwrzymie.com